Search form

29.10.2007

Drukāt

Mēs - sabiedrības daļa -2

       PROJEKTU ĪSTENOJA: Latvijas Nedzirdīgo savienība   PROJEKTA SADARBĪBAS PARTNERIS: Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „E...
    

 

PROJEKTU ĪSTENOJA: Latvijas Nedzirdīgo savienība
 
PROJEKTA SADARBĪBAS PARTNERIS: Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „Efraims”
 
PROJEKTA FINANSĒJUMS: 44407.10 LVL
Tai skaitā Eiropas Sociālais fonds 35525,68 LVL
Valsts budžets                                 8881,42 LVL
PROJEKTS TIKA ĪSTENOTS Vienotā programmdokumenta
            3.3. pasākuma “Sociālās atstumtības mazināšana”
            3.3.1.1 “Motivācijas programmas sociālās atstumtības riska grupām” ietvaros.
               
 PROJEKTA AKTIVITĀŠU IEVIEŠANAS LAIKS:  01.09.2006. - 31.07.2007.
 
PROJEKTA TIEŠAIS MĒRĶIS:
Reintegrēt nedzirdīgo komūnā, pašvaldību sabiedriskajā dzīvē (paš)izolējušos nedzirdīgos cilvēkus, radīt pamatu tālākajai viņu motivācijai atgriezties darba tirgū un patstāvīgi risināt savas sociālekonomiskās problēmas, līdz ar to mazināt sociālo atstumtību un spriedzi nedzirdīgo sabiedrībā.
 
PROJEKTA GALVENĀS AKTIVITĀTES:
1) 500 dažāda veida pasākumi, lai: veicinātu nedzirdīgo cilvēku iekļaušanos LNS biedrībās, motivētu iesaistīties sabiedriskajā dzīvē un darba tirgū;
2)trīs reģionāli semināri nedzirdīgiem bezdarbniekiem, bāzēti uz projektā „Mēs – sabiedrības daļa 1” izstrādātās programmas „Motivācija nodarbinātībai”;
3)bukleta „Mēs – citu vidū” sagatavošana un izdošana (kā nedzirdīgiem cilvēkiem sevi prezentēt citu vidū, darba tirgū, sabiedrībā);
4)informatīvā ziņu lapa „Iekļaujies, strādā!”
 
PROJEKTA ĪSTENOŠANAS VIETAS:
Rīga, Daugavpils, Rēzekne, Valmiera, Smiltene, Pļaviņas, Kuldīga, Ventspils, Liepāja.
 
 
Projekta aktivitātes tika atspoguļotas iznākušajās ziņu lapās "Iekļaujies, strādā!" :
 
Nr.1, Nr.2/3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr.10
 
                                                    

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas