Search form

29.10.2007

Drukāt

Abpus klusuma robežām

         Projekta motivācija. Sociālā rehabilitācija nedzirdīgiem un smagi vājdzirdīgiem cilvēkiem ir ikdienas nepieciešamība visa mūža garumā. Pašreizējo situ...

        

Projekta motivācija. Sociālā rehabilitācija nedzirdīgiem un smagi vājdzirdīgiem cilvēkiem ir ikdienas nepieciešamība visa mūža garumā. Pašreizējo situāciju šai jomā raksturo nepietiekams finansējums, nepietiekams pakalpojumu sortiments, nepietiekama metodiskā bāze un nepietiekams aptvērums. Šādas situācijas pamatā ir nepietiekama politikas veidotāju un izpildītāju interese par problēmu. Tāpēc LNS ar projektu APBUS KLUSUMA ROBEŽĀM iesaistījās problēmas risināšanā kā mērķgrupas interešu pārstāvis valsts līmenī.
 
Projekta vispārējais mērķis bija sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto dzirdes invalīdu iekļaušanos darba tirgū, veicinot invaliditātes izraisīto negatīvo seku mazināšanu un reintegrāciju sabiedriskajā dzīvē.
 
Projekta tiešais mērķis bija nodrošināt iespēju saņemt vajadzībām atbilstošus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus visā Latvijā nedzirdīgajiem un smagi vājdzirdīgajiem, kā arī nedzirdīgajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
Lai to sasniegtu, projektā tika izvirzīts konkrēts uzdevums: izstrādāt un aprobēt divas pavisam jaunas sociālās rehabilitācijas programmas, kuras ietvers šādus uzlabotus un paplašinātus pakalpojumus: klienta testēšanu, konsultācijas zīmju un ķermeņa valodā, runas uztveres multimodālās metodes apguvi, logopēda konsultācijas, apmācību speciālo palīglīdzekļu lietošanā, psihologa konsultācijas un atveseļošanas pakalpojumus.
Šīs programmas tika izstrādātas kā teorētiskā bāze, bet to praktiska ieviešana būs atkarīga no Labklājības Ministrijas, kurai abas programmas tika iesniegtas projekta nobeigumā.
 
Projekta mērķauditorija ir nedzirdīgie, smagi vājdzirdīgie ( 2000) un nedzirdīgie ar garīgās attīstības traucējumiem (aptuveni 200).
 
Projekta realizācijas laiks: no 2006. gada septembra līdz 2007. gada oktobrim.
 
Projekta finansējums: 79,3 tūkstoši Ls, no kuriem 80 % ir Eiropas Savienības finansējums no Eiropas Sociālā fonda, bet 20 % ir Latvijas valsts finansiāls atbalsts.
 
Projekta realizācijas vieta: Rīga, Jūrmala.
 
Projekta sadarbības partneri: Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”.
 
 
Projekta aktivitāšu publikācijas:
 
23.05.2007., 22.06.2007., 16.07.2007., 01.10.2007., 17.10.2007.
 
                        

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas