Search form

29.10.2007

Drukāt

Darbs klusumā

            Projekta motivācija. Projekta aktualitāti nosacīja tas apstāklis, ka Latvijā nedzirdīgie tiek uztverti tikai noteiktā kontekstā - kā...

          

 Projekta motivācija. Projekta aktualitāti nosacīja tas apstāklis, ka Latvijā nedzirdīgie tiek uztverti tikai noteiktā kontekstā - kā invalīdi, kuriem ir vienīgi medicīniskās un sociālās rehabilitācijas, pensiju, pabalstu, tehnisko palīglīdzekļu, pieejamības un citu īpašo vajadzību problemātika. Tas ir sašaurināts, primitivizēts uzskats, kurš, tāpat kā visi stereotipi, ir ārkārtīgi dzīvelīgs. Nedzirdīgie kā pilntiesīgi sabiedrības locekļi - nevis patērētāji, bet sabiedriskās dzīves procesa pilntiesīgi dalībnieki – līdz šim Latvijā nerealizēta iespēja. LNS projekts “Darbs klusumā” paredz organizēt konkrētu un reālu aktivitāšu kopumu, lai visiem Latvijas nedzirdīgajiem, kuriem ir priekšnoteikumi, un kuri ir tendēti patstāvīgi veidot savu uzņēmējdarbību, organizēt atbalsta aktivitātes nepieciešamo zināšanu, pozitīvās pieredzes, labās prakses pārņemšanai. Tā rezultātā dot nepieciešamās zināšanas, pašapziņu, motivāciju nedzirdīgajiem patstāvīgi uzsākt savu sociālekonomisko problēmu risināšanu. Šāda veida projekts Latvijā tiks organizēts pirmo reizi.

Projekta vispārējais mērķis: LNS projekta „Darbs klusumā” vispārējais mērķis ir radīt nepieciešamo pamatu nedzirdīgo pilnvērtīgai integrācijai darba dzīvē.
 
Projekta tiešais mērķis: LNS projekta „Darbs klusumā” tiešais mērķis ir sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas – nedzirdīgo cilvēku iespējas uzsākt uzņēmējdarbību vai pašnodarbinātību.
 
Projekta galvenās aktivitātes: Uzņēmējdarbības pamati - neformālās izglītības apmācību programma komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai.
Konsultatīvais atbalsts – individuālas konsultācijas uzņēmējdarbībā, grāmatvedībā, lietvedībā, finansēs un psiholoģijā.
Korporatīvais mārketings - atbalstošu materiālu, apmācības programmas adaptācija nedzirdīgajiem, tajā skaitā latviešu nedzirdīgo zīmju valodā.
 
Projekta mērķauditorija ir dzirdes invalīdi, kuri vēlas kļūt pašnodarbinātie vai arī uzsākt savu uzņēmējdarbību.
 
Projekta realizācijas laiks: no 2006. gada decembra līdz 2007. gada novembrim.
 
Projekta finansējums: 47897,40 Ls, no kuriem 80 % ir Eiropas Savienības finansējums no Eiropas Sociālā fonda, bet 20 % ir Latvijas valsts finansiāls atbalsts.
 
Projekta realizācijas vieta: Rīga.
 
Projekta sadarbības partneri: Nedzirdīgo jauniešu organizācija „Efraims”.
 
PROJEKTA PRODUKTI
 
Grāmatā „Uzņēmējdarbības pamati”  ( 5.32 MB) kopā ar DVD disku, kurā ierakstītas lektoru anotācijas zīmju valodā 
 
Grāmata „Korporatīvais mārketings”  ( 2.74 MB)
 
DVD disks „Nē diskriminācijai”, kurā zīmju valodā izskaidrota diskriminācijas būtība un doti padomi, kā to novērst.
 
Projekta aktivitāšu publikācijas
 
 14.03.2007., 19.03.2007., 09.05.2007., 25.07.2007., 20.08.2007., 17.10.2007., 05.11.2007. , 15.11.2007.                                                          

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas