Search form

02.11.2009

Drukāt

No 1.novembra pensionāri ar invaliditāti saņems pensiju bez ierobežojumiem

  No 1.novembra atcelti vecuma un izdienas pensijas izmaksas ierobežojumi tiem pensionāriem, kuriem noteikta invaliditāte (neatkarīgi no invaliditātes grupas, kā arī no tā, vai invaliditāte note...
 
No 1.novembra atcelti vecuma un izdienas pensijas izmaksas ierobežojumi tiem pensionāriem, kuriem noteikta invaliditāte (neatkarīgi no invaliditātes grupas, kā arī no tā, vai invaliditāte noteikta uz mūžu vai uz noteiktu laiku).
 
Tādējādi uz vecuma un izdienas pensiju saņēmējiem, kuriem noteikta invaliditāte, vairs neattieksies no 1.jūlija noteiktie ierobežojumi, kas paredz 10% pensijas ieturējumu nestrādājošiem pensionāriem un 70% ieturējumu  pensionāriem, kas ir darba ņēmēji vai pašnodarbinātie. Līdz ar to pensionāri ar invaliditāti pensiju saņems pilnā apmērā.
 
To paredz š.g. 17.septembrī Saeimā pieņemtie grozījumi likumā „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam".
 
Vienlaikus grozījumi likumā paredz, ka pensionāriem ar invaliditāti, sākot ar šī gada novembri atmaksās to pensijas daļu, kas ieturēta par periodu no šī gada 1.jūlija līdz 31.oktobrim. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), izmaksājot pensiju pilnā apmērā par novembri, izmaksās arī starpību par četriem mēnešiem.
 
VSAA informāciju par pensijas saņēmēja invaliditāti saņem no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta, ja pensionāram ar invaliditāti piemēroti atvieglojumi iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksāšanai. Līdz ar to izmaksājamās pensijas noteikšanā ņems vērā šo informāciju, kas jau ir VSAA rīcībā.
 
Ir iespējami atsevišķi gadījumi, kad VSAA rīcībā var nebūt informācijas par vecuma vai izdienas pensijas saņēmēja invaliditāti. Tie pensionāri ar invaliditāti, kuri novembrī, saņemot pensiju, būs konstatējuši, ka viņu pensija nav izmaksāta pilnā apmērā, tiek lūgti vērsties jebkurā VSAA nodaļā ar viņu rīcībā esošajiem dokumentiem par invaliditāti, lai precizētu informāciju.
 
Pēc LM informācijas likuma izmaiņas ļaus izmaksāt pensijas pilnā apmērā apmēram 30 tūkstošiem cilvēku, un šim nolūkam šogad nepieciešami apmēram 4 miljoni latu.
 
 
Informācija pārpublicēta no LR Labklājības ministrijas mājaslapas
02.11.2009
 

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas