Search form

05.06.2009

Drukāt

03.06.2009. Ekspertu kolokvijs

29. maijā Jūrmalā notika projektā paredzētais ekspertu kolokvijs ar mērķi – apzināt nacionālās zinātnes atzinumus par tādām nedzirdīgo darbības sfērā maz iepazītām tēmām kā nanotehnoloģijas, ģenētik...
29. maijā Jūrmalā notika projektā paredzētais ekspertu kolokvijs ar mērķi – apzināt nacionālās zinātnes atzinumus par tādām nedzirdīgo darbības sfērā maz iepazītām tēmām kā nanotehnoloģijas, ģenētika, minoritāte u.c. saistībā ar nedzirdību.
Par lektoriem tika pieaicināti atzīti zinātnieki, attiecīgās jomas specialitāti.
Rīgas Tehniskās universitātes profesors Jurijs Dehtjars skaidroja nanotehnoloģijas būtību lekcijā „Nanotehnoloģijas un nedzirdība”. Nano ir ārkārtīgi maza šūnu daļiņa – miljons reižu mazāka par atomu. Zinātnieki pratuši to atklāt, izdalīt, iedarboties uz to dažādās medicīnas, biotehnoloģijas, elektronikas u.c. nozarēs. Var teikt, tā ir revolūcija zinātnē, kas rada jaunas iespējas arī cīņā pret nedzirdību . Tēma – interesanta, bet ārkārtīgi sarežģīta, tāpēc kolokvija dalībniekiem bija daudz jautājumu un vēlme vēlreiz atgriezties pie šīs tēmas.
To pašu var teikt par Medicīniskās ģenētikas klīnikas doktores Ievas Grīnfeldes priekšlasījumu „Ģenētika un nedzirdība”. Izraisījās interesanta domu apmaiņa par to, kas notiks nākotnē, – vai nedzirdība varētu izzust, to novēršot jau šūnu, gēnu līmenī utt.
Vistuvākā tēma ar izteiktu klausītāju atsaucību bija Ineses Immures skaidrotā par nedzirdīgajiem kā valodas, kultūras un sociālo minoritāti. Viņa sniedza klātesošajiem izsmeļošu informāciju par tēmām „Nedzirdīgie - kultūras, valodas un sociālā minoritāte” un „Inovatīvās prakses piemēri nedzirdīgo pilnvērtīgai integrācijai sabiedrībā”.
Kolokvija noslēgumā Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktores vietniece Ilze Erdmane informēja klātesošos par šīs iestādes darbu invalīdu profesionālajā un sociālajā rehabilitācijā un izglītošanā.
Kolokvija dalībnieki pateicās organizatoriem par vērtīgo, labi organizēto pasākumu. Iegūtās zināšanas lieti noderēs nākamās aktivitātes veikšanai – Rīcības plāna izstrādei konferenču grupu ietvaros.
 
Attēlos: Lekciju laikā un starpbrīžos kolokvija dalībnieki dzīvi diskutēja par nedzirdīgo iespējām un perspektīvām mūsdienu zinātnes sasniegumu situācijā.
(Z. Ungura foto, I. Kopmanes teksts un foto)
Kolokvija ekspertu lekciju materiāli:
Nanontehnoloģijas un nedzirdība 1.daļa
Nanontehnoloģijas un nedzirdība 2.daļa 
Nanontehnoloģijas un nedzirdība 3.daļa 
Nanontehnoloģijas un nedzirdība 4.daļa 
Ģenētika un nedzirdība
Nedzirdīgie - kultūras, valodas un sociālā minoritāte 
Inovatīvās prakses piemēri nedzirdīgo pilnvērtīgai integrācijai sabiedrībā
Sociālās integrācijas valsts aģentūra 
 
Fotoattēli no kolokvija
 

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas