Search form

15.05.2009

Drukāt

Par projektu "LNS - otrās mājas 2"

    Projekta vadītājs   A.Sannikova   Projekta dzīves cikls   30.04.2009.- 29.04.2011.    Projekta mērķis   Projekta tiešais mērķis ir izv...
 
 
Projekta vadītājs
 
A.Sannikova
 
Projekta dzīves cikls
 
30.04.2009.- 29.04.2011. 
 
Projekta mērķis
 
Projekta tiešais mērķis ir izveidot un aprīkot infrastruktūru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespēju paplašināšanai personām ar dzirdes invaliditāti un personām ar prognozējamu dzirdes invaliditāti, pilnveidojot valsts atbalsta sistēmu - sociālo pakalpojumu daudzveidību, pieejamību un kvalitāti, lai 2009/2010. gadu laikā nodrošinātu dzirdes invalīdu individuālajām vajadzībām un kvalitātes prasībām atbilstošu daudzveidīgu un efektīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāstu, līdz ar to samazinot viņu sociālo atstumtību un veicinot integrāciju darba tirgū.
 
Projekta galvenie pasākumi
 
Nr.p.k.
Administratīvā komponente
Rīga,
Latvija

1.

Publicitātes pasākumi
Latvija

2.

Būvniecības uzsākšana
Rīga,
Latvija

3.

Iepirkumu procedūra
Rīga,
Latvija

4.

Publicitātes pasākumi
Latvija

5.

 Būvniecības process
Rīga, Liepāja
Latvija

6.

Publicitātes pasākumi
Latvija

7.

Iepirkumu procedūra
Rīga,
Latvija

8.

Publicitātes pasākumi
Latvija

9.

Būvniecības pabeigšana
Rīga, Liepāja
Latvija

10.

Publicitātes pasākumi
Latvija

11.

Objektu materiāltehniskais nodrošinājums
Rīga, Liepāja
Latvija

12.

Publicitātes pasākumi
Latvija

13.

Administratīvā komponente
Rīga,
Latvija

14.

Publicitātes pasākumi
Latvija
 
Sagaidāmie rezultāti
 
Nr.p.k.
Aktivitāte
Paredzētie apakšprojekta rezultāti katrai plānotajai aktivitātei

1.

Administratīvā komponente
Nodrošināta projekta vadība
Veikta iepirkumu procedūra juridisko pakalpojumu nodrošināšanai projekta vajadzībām
Noslēgti uzņēmumu līgumi

2.

Publicitātes pasākumi
Noslēgts uzņēmuma līgums ar LNS laikrakstu “Kopsolī” par projekta informatīvās kampaņas organizēšanu
 Apstiprināts informatīvās kampaņas plāns
Uzstādītas plāksnes par projekta norisi

3.

Būvniecības uzsākšana
Sagatavoti inženierplānošanas nosacījumi
 

4.

Iepirkumu procedūra
Veikta sociālās rehabilitācijas centra Rīgā, Elvīras ielā 19 un  Liepājā, 1905. gada ielā 35 projektēšanas iepirkuma procedūra, noslēgts līgums

5.

Publicitātes pasākumi
Sniegta informācija par projekta norisi

6.

 Iepirkumu procedūra
Veikta sociālās rehabilitācijas centra Rīgā, Elvīras ielā 19 un  Liepājā, 1905. gada ielā 35 būvniecības iepirkuma procedūra, noslēgts līgums
Veikts informatīvo stendu iepirkums, noslēgts līgums
Noslēgts uzņēmuma līgums par būvniecības uzraudzību,  noslēgts līgums

7.

Būvniecības process
Uzbūvēti sociālās rehabilitācijas centri Rīgā, Elvīras ielā 19 un  Liepājā, 1905. gada ielā 35

8.

Publicitātes pasākumi
Sniegta informācija par projekta norisi
Uzstādīti stendi par būvniecību Rīgā un Liepājā

9.

Iepirkumu procedūra
Noslēgts līgums par materiāltehnisko līdzekļu, aprīkojuma iegādi sociālās rehabilitācijas centru Rīgā, Elvīras ielā 19, Liepājā, 1905. gada ielā 35 vajadzībām

10.

Publicitātes pasākumi
Sniegta informācija par projekta norisi
 

11.

Būvniecības pabeigšana
Veikta sociālās rehabilitācijas centra Liepājā, 1905. gada ielā 35 reģistrācija Zemesgrāmatā
Veikta sociālās rehabilitācijas centra Rīgā, Elvīras ielā 19 reģistrācija Zemesgrāmatā

12.

Publicitātes pasākumi
Sniegta informācija par projekta norisi
 

13.

Objektu materiāltehniskais nodrošinājums
Aprīkoti sociālās rehabilitācijas centri Rīgā, Elvīras ielā 19 un   Liepājā, 1905. gada ielā 35 darbībai

14.

Publicitātes pasākumi
Sniegta informācija par projekta norisi
 

15.

Administratīvā komponente
Slēgti resursi
Sagatavots noslēguma ziņojums

16.

Publicitātes pasākumi
Sniegta noslēguma informācija par projekta rezultātiem
 
 

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas