Search form

18.01.2009

Drukāt

Latvijas Nedzirdīgo jauniešu organizācijai – 5 (21.10.)

                Latvijas Nedzirdīgo jauniešu organizācija (LNJO) ir izveidota 2003. gadā ar mērķi apvienot nedzirdīgus, vājdzirdīgus un d...
 
 
 
          Latvijas Nedzirdīgo jauniešu organizācija (LNJO) ir izveidota 2003. gadā ar mērķi apvienot nedzirdīgus, vājdzirdīgus un dzirdīgus jauniešus, lai veicinātu nedzirdīgo jauniešu iekļaušanos sabiedrībā. Oficiāla LNJO tika dibināta tādēļ, lai pārstāvētu nedzirdīgo jauniešu intereses un tiesības.         
Nedzirdīgie jaunieši parasti uzaug un dzīvo noslēgtā vidē ar ierobežotām iespējām iegūt izglītību, informāciju, darbu un paplašināt savas intereses. Viņiem ir samērā šaurs interešu loks, tāpēc viņiem ir limitētas iespējas interešu īstenošanā. LNJO ir vienīgā organizācija, kas organizē dažādas kultūras, sociālās integrācijas, neformālās izglītības, izklaidējošas, aktīvās atpūtas aktivitātes nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem jauniešiem. Ar organizācijas starpniecību mūsu jaunieši piedalās gan vietējos, gan starptautiskajos semināros, festivālos, konferencēs, nometnēs un citos pasākumos. LNJO vēlas panākt, lai jauniešiem būtu vienlīdzīgas starta pozīcijas izglītības sfērā, darba tirgū, informācijas iegūšanā un dažādās citās dzīves jomās.
 
          Pirmie LNJO sasniegumi bija Pasaules Nedzirdīgo jauniešu dienas pasākumi ar plašu programmu Rīgas Raiņa 8. maiņu (vakara) vidusskolā 2002.–2005. gada septembrī, kā rezultātā izveidojās dzirdīgo un nedzirdīgo integrējošs kustību teātris, darbojas bērnu tiesību aizsardzības komisija, zīmju valodas kursi, notiek dažādas aktivitātes, kurās iesaistījušies gan dzirdīgie, gan nedzirdīgie jaunieši.
 
          LNJO piecu gadu laikā realizējusi vairākus projektus, no kuriem lielākie: sadarbībā ar sabiedrisko attiecību „PR - Stils” veiksmīgi realizētais projekts „Par nedzirdīgo tiesībām uz izglītību un darbu”, kuru finansēja Baltijas – Amerikas partnerattiecību programma (2004), risinot jauniešu izglītības iegūšanu un darbu problemātiku; sekmīgi īstenotais informatīvais projekts „Ceļam tiltu starp skaņu un klusuma pasauli”, kuru finansiāli atbalstīja Eiropas Savienības programma „Jaunatne” (2004 – 2005), organizējot informatīvo kampaņu un integrācijas pasākumus; īstenotas Starptautiskās apmaiņas programmas projekts ar Īrijas jauniešiem (2005); sadarbībā ar Latvijas Nedzirdīgo savienību projekts „Klusās rokas” Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL programmā (2005 – 2007), kur risinātas nedzirdīgo nodarbinātības un profesionālās izglītības problēmas, uz likumdošanas bāzes izstrādāti priekšlikumi.
Mūsu organizācija dalās pieredzē ar Igaunijas, Lietuvas, Maltas un Polijas jauniešiem. 2006. gadā LNJO aizsāka nu jau par tradīciju kļuvušo inovatīvo ideju – Baltijas nedzirdīgo jauniešu pieredzes apmaiņas pasākumu – nometni, kurā piedalās 40 jaunieši no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas. Šī pirmā nometne tika atzīts par vienu no lielākajiem un labākajiem pasākumiem LNJO pastāvēšanas gaitā un nominēta kā labākais projekts Eiropas Savienības programmā „Jaunatne”.
 
2004. gadā Latvijas Nedzirdīgo jauniešu organizācija oficiāli uzņemta Eiropas Nedzirdīgo jauniešu savienībā un ir balsstiesīga tās Ģenerālajā Asamblejā;
2007. gadā iekļāvusies Pasaules Nedzirdīgo federācijas jauniešu sekcijā un Latvijas Jaunatnes padomes dalīborganizāciju apvienībā.
 
LNJO sadarbojas ar Latvijas Nedzirdīgo savienību, Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolu, Latvijas Jaunatnes padomi, Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātpamatskolu un Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātskolu – attīstības centru un citām organizācijām un valsts institūcijām.
 
Kopš 2006. gada organizācija savu darbību būtiski paplašinājusi un iesaistīto jauniešu skaits aktivitātēs būtiski palielinās. Izveidots Nedzirdīgo jauniešu iniciatīvu centrs. Lielā mērā tas notika, pateicoties Rīgas Domes Labklājības departamenta finansiālam atbalstam.
 
Šī gada 24. oktobrī Nedzirdīgo jauniešu iniciatīvu centrā, Rīgā, Elvīras ielā 19 notiks atvērto durvju diena, bet 25. oktobrī – LNJO 5 gadu jubilejas svinības kultūras centrā „Rītausma”, Rīgā, Kandavas ielā 27.
 
 
Uzziņas: [email protected]

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas