Search form

17.08.2009

Drukāt

LNS saņēmusi atbalstu projektam "LNS - OTRĀS MĀJAS 2" (20.04.)

  Šis ir otrais LNS projekts, kurš konkursa rezultātā ieguvis finansējumu – šoreiz no jau mums zināmā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (tālāk ERAF). Savienībā jau risinājās tāda paša nosaukum...

 

Šis ir otrais LNS projekts, kurš konkursa rezultātā ieguvis finansējumu – šoreiz no jau mums zināmā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (tālāk ERAF). Savienībā jau risinājās tāda paša nosaukuma projekta darbi, kuru rezultātā tika veikta vairāku telpu renovācija un labiekārtošana (Rīgā, Daugavpilī, Pļaviņās, Valmierā).
 
Šajā projektā pirmoreiz šajā neatkarīgās Latvijas laikā LNS paredz uzcelt jaunus namus: 3 stāvu piebūvi pie RH centra mītnes Rīgā, Elvīras 19 un 2 stāvu namu Liepājā uz pagājušajā gadā iegādātā zemesgabala. Saskaņā ar projektu abās ēkās tiks iekārtoti nedzirdīgo sociālās rehabilitācijas centri.
 
Celtniecības projektam jau bija jāsākas šī gada martā, taču aizkavēšanos rada tas, ka no valsts budžeta tam valdībā vēl nav apstiprināts nepieciešamais līdzfinansējums 15% apmērā no visām izmaksām.
 
18. martā LNS valdē ieradās uzraudzītāji no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, lai iepazītos ar situāciju, būvlaukumam paredzēto vietu, pārrunātu aktuālos jautājumus ar projekta darba grupu (attēlā).
 
 
Struktūrfondu projektu atlases un līgumu nodaļas vadītāja L.Teilāne informēja, ka LNS projekts ir viens no mazākajiem viņu pašlaik pārzinātajiem realizācijai gatavotajiem projektiem (610,8 tūkst. Ls), tomēr visai sarežģīts un darbu ziņā apjomīgs, jo samērā īsā laikā jāuzceļ divi objekti turklāt tie pilnībā jāiekārto atbilstoši tajā veica­mo darbu specifikai.
Lielākais projekts ir Sociālās integrācijas valsts aģentūrai Jūrmalā, kur tiks veikta telpu renovācija un labiekārtošana 2,6 milj. latu apmērā. Prieks par to, jo tur mācās arī nedzirdīgie jaunieši, apgūstot dažādas arodprasmes.
 
Apspriedē piedalījās LNS vadība un speciālisti, kā arī Aija Sannikova (attēlā 2. no labās), kurai paredzēts uzticēt šī projekta vadību. Iepazīsimies!
 
Aijai jau ir pieredze projektu realizācijas jomā, strādājot Lat­gales Attīstības aģentūras projek­tos Cilvēkresursu attīstības darba grupā, kā arī Rēzeknes komercskolas zinātniskajos projektos.
 
Iepazinusi arī nedzirdīgos cilvēkus, iesaistoties Rēzeknes biedrības pro­jektu realizācijā par kluba telpu renovāciju ar Nīderlandes Kara­lienes Julianas fonda atbalstu un LNS projektā „Klusās rokas”: Viņa stāsta: „Pēc profesijas un aicinājuma esmu pedagogs.
Pašlaik mācos Lauksaimniecības Universitātes doktorantūrā. Izstrādāju tēmu „Mūžizglītības attīstība Latvijas reģionos. Ekono­miskie aspekti”.
 
Mans mērķis izpētīt, kā uzlabot mūžizglītības procesu, saistot to ar konkrētām darba tirgus prasībām un darba devēju vajadzībām.
 
Bet šis LNS projekts man lie­kas pievilcīgs ar to, ka varēšu tālāk attīstīt savu pieredzi darbā nedzirdīgo sistēmā, un ar to, ka tam ir skaidri definēts un ļoti konkrēti sasniedzams rezultāts, kas dos neapšaubāmu taustāmu labumu Nedzirdīgo savienības biedriem.”
 
Un tā – ja viss notiks, kā paredzēts, tad 2011. gadā varēsim ar sālsmaizi doties uz jaunajiem namiem Rīgā un Liepājā.
Lai mums veicas!
(I.Kopmane, tekets un foto)

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas