Search form

25.08.2009

Drukāt

Realizēts projekta ,,LNS- otrās mājas 2’’ būvprojektēšanas iepirkums sociālās rehabilitācijas centu būvniecībai Rīgā, Elvīras ielā 19 un 1905.gada ielā 35, Liepājā

Lai sasniegtu Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Latvijas Valsts finansētā  Latvijas Nedzirdīgo savienības projekta „LNS OTRĀS MĀJAS 2” (identifikācijas Nr.3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001) ...

Lai sasniegtu Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Latvijas Valsts finansētā  Latvijas Nedzirdīgo savienības projekta „LNS OTRĀS MĀJAS 2” (identifikācijas Nr.3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001) mērķi  - izveidot un aprīkot infrastruktūru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespēju paplašināšanai personām ar dzirdes invaliditāti un personām ar prognozējamu dzirdes invaliditāti, pilnveidojot valsts atbalsta sistēmu - sociālo pakalpojumu daudzveidību, pieejamību un kvalitāti, projekta komanda secīgi plāno un organizē projekta aprakstā iekļautās aktivitātes.

Šajā pārskata periodā- 2009.gada jūnijs/ augusts ir :
·         realizēts būvprojektēšanas iepirkums sociālās rehabilitācijas centu būvniecībai Rīgā, Elvīras ielā 19 un 1905.gada ielā 35, Liepājā;
·         saņemta Valsts Nekustamo Īpašumu aģentūras atļauja apvienot zemes gabalus uz kuriem atrodas esošā LNS biroja pamatēka (Rīgas Būvvaldes Arhitektūras un plānošanas uzdevuma prasība)
·         atrisināta zemes gabalu apvienošanas izmaksu plānošana.
 
Pirms būvprojektēšanas iepirkuma tika sagatavots Atklāta konkursa Nolikums. Viena no būtiskākajām Nolikuma sastāvdaļām bija tehniskās specifikācijas izveide katram objektam- nepieciešamo telpu apraksta un būvniecības, inženiertehnisko, tehnoloģisko  risinājumu un atbildīgo iestāžu (piemēram, SIA ,,Rīgas ūdens’’, ,,Latvijas gāze’’ u.c. ) Tehnisko noteikumu jeb prasību precizēšana.  Būvprojektēšanas iepirkums tika izziņots Iepirkumu Uzraudzības biroja mājaslapā (IUB), kā to paredz atbilstošie Ministru kabineta noteikumi, un kopumā ievērojot visas procedūras ilga apmēram 1,5 mēneši. Šajā laikā tika sniegtas konsultācijas pretendentiem (informatīva sapulce)  , organizēta atklāta piedāvājumu atvēršana un vērtēšana.
 
Kopumā dalībai divu būvprojektu izstrādes konkursā pieteicās septiņi pretendenti ēkas projektēšanai  Liepājā un seši- ēkas projektēšanai Rīgā. Izvērtējot iesniegto dokumentu atbilstību prasībām- noformēšanas, pretendentu kvalifikācijas, tehniskā piedāvājuma , iepirkuma komisija pieņēma lēmumu par uzvarētāju katrā iepirkuma daļā. Aktivitāte noslēdzās 2009.gada 19.augustā, kad  LNS prezidents A.Pavlins un konkursa uzvarētāja- SIA ,,Projektēšanas Birojs AUSTRUMI’’ valdes priekšsēdētājs I.Dembovskis parakstīja līgumu par būvprojektēšanu .
 
Sociālās rehabilitācijas centru būvprojektētājiem SIA ,,Projektēšanas Birojam AUSTRUMI’’ ir liela pieredze sabiedrisko ēku projektēšanā- viņi ir projektējuši daudzfunkcionālu slimnīcas ēku, sporta kompleksu u.c. ēkas. Pirmsprojekta parakstīšanas sarunu procedūrā tika apspriestas gan tehniskas, gan praktiskas lietas  kas saistās ar līguma izpildi, piemēram, tika apspriesti risinājumi, kuri nepieciešami un vēlami cilvēkiem ar  īpašām vajadzībām.
 
Ir panākta vienošanās, ka pēc projektēšanai nepieciešamās tehniskās puses sagatavošanas t.s.k.  visu atbildīgo iestāžu prasību precizēšanas, SIA ,,Projektēšanas Birojs AUSTRUMI’’ sagatavos ēku ārējā izskata, telpu izvietojuma un citas tehniskās skices. Šīs skices tiks salīdzinātas ar projekta aprakstā minēto un vēlāk notiks to  publiska apspriešana (plānots šī gada septembrī) . LNS biedri, darbinieki vai interesenti varēs  piedalīties prezentācijā un  iepazīties ar plānoto skiču projektu, uzdot jautājumus projektētājiem. Skiču prezentācijas datums tiks izziņots savlaicīgi , lai pēc iespējas vairāk nedzirdīgo varētu iepazīties ar plānoto ēku aprisēm.
Kopumā būvprojektu izveide tiks pabeigta 2009.gada decembrī, bet 2010.gadā pēc šiem projektiem sociālās rehabilitācijas centri tiks uzcelti.
 
Projekta ,, LNS-otrās mājas 2’’ ietvaros Eiropas Savienības un Latvijas Valsts finansiālais  atbalsts  kopumā veidos 610 841 LVL.  Visa summa ir paredzēta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras uzlabošanai, izveidei un publicitātes nodrošināšanai. Projekts sniegs būtisku atbalstu nedzirdīgo un vājdzirdīgo cilvēku  sociālai drošībai un integrācijai sabiedrībā.
 
Ziņojumu sagatavoja

Aija Sannikova, projekta ,,LNS- otrās mājas 2’’ vadītāja

25.08.2009.


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas