Search form

24.02.2015

Drukāt

Iespēja iegūt stipendiju studijām (video)

Photo

Baltijas bērnu fonds (Zviedrija) izsludina studiju stipendiju konkursu jauniešiem ar dzirdes traucējumiem (vidējās pakāpes vai smagākiem).


 

Uz stipendijām var pieteikties personas, kuras jau uzņemtas augstākās izglītības studiju programmās informācijas tehnoloģiju (IT) vai ar tām saistītā citā jomā kādā no Latvijas augstākās izglītības mācību iestādēm.

Stipendijas domātas studiju maksas un citu ar studijām saistītu naudas tēriņu segšanai, un to apmērs katrā gadījumā tiek noteikts individuāli. Šajā pieteikšanās kārtā piešķirtās stipendijas izmantojamas 2014./2015. mācību gada studiju maksas segšanai, kā arī citu ar studijām saistīto izdevumu segšanai 2015. gada pavasara semestrī.

Baltijas bērnu fonda stipendijas nolikumu un konkursa pieteikuma anketu var saņemt, nosūtot pieprasījumu e-pastu – [email protected]  vai [email protected]. Jebkādus jautājumus arī var sūtīt uz minētajām e-pasta adresēm.

Pieteikumi jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2015. gada 27. martam (ieskaitot).


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas