Search form

09.09.2015

Drukāt

Netradicionālās sporta spēles “Kameņi 2015”

18. – 19. jūlijā jau trešo reizi Smiltenes RB organizēja netradicionālās sporta spēles, kurās piedalījās 16 sporta dalībnieki un aktīvisti – gan jaunie, gan vecie. Visiem gribējās izkustināt savus kauliņus un parādīt savu varēšanu.


Sporta spēles kārtējo reizi norisinājās  Jaunpiebalgas grupas vadītājas lauku mājās “Kameņi”. Diena bija jauka un saulaina, tieši kā radīta šīm spēlēm.

Kā tas pienākas visos šāda veida pasākumos dalībnieki un viesi tika iepazīstināti ar noteikumiem un reģistrēti spēlēm. Dalībnieki varēja iekārtoties un iepazīties ar pasākuma norises vietu, kā arī ar citiem dalībniekiem un viesiem. Netradicionālās spēles atklāja biedrības vadītāja ar uzmundrinošu un spēcinošu uzrunu, novēlot cīņas sparu visiem dalībniekiem, kā arī nebaidīties no galvenās tiesneses Aivas Šilinskas.

Sporta spēlēs pavisam kopā bija jāpārvar 9 individuālās disciplīnas un 1 komandu spēle.

 

Smiltenes RB priekšsēdētājas Anitas Ceples netradicionālo sporta spēļu atklāšanas uzruna.

„Virves pavēlnieks”:
1.vieta – Ingrīda Ozola
2.vieta – Aigars Aplociņš
3.vieta – Airita Krasnā

„Trāpīgā šāvēja”:
1.vieta - Ingrīda Ozola
2.vieta - Inga Osetrova
3.vieta - Daina Cīrule

Tiesnese ļoti stingri pārbaudīja un rūpīgi mērīja ūdens tilpumu.

„Precīzais lējējs”:
1.vieta - Gints Ceplis
2.vieta - Aigars Aplociņš
3.vieta - Andrejs Cīrulis

Mūsu jautrais operators Vladimirs Utreckis – paldies viņam par uzturēto jautrības garu!

„Lidojošie šķīvīši”:
1.vieta - Aigars Aplociņš
2.vieta - Inga Osetrova
3.vieta - Anita Ceple

„Krāsainais florbols”
1.vieta - Gints Ceplis
2.vieta – Inga Osetrova
3.vieta - Anita Ceple

„Bundžu karalis”:
1.vieta - Andris Šilinskis
2.vieta - Gints Ceplis
3.vieta - Aigars Aplociņš

„Slapjie baloni”:
1.vieta - Santa Kušķe
2.vieta – Inga Osetrova
3.vieta – Andris Šilinskis

Ļoti drīz galdā tiks pasniegta garda pupiņu zupa!

Rindā pēc zupiņas!

Lidmašīnas”:
1.vieta – Andris Cīrulis
2.vieta - Vladimirs Utreckis
3.vieta – Inga Osetrova

Noslēdzošā disciplīna šajās spēlēs bija komandu spēle “Petanka”. Pavisam kopā izveidojās 4 komandas, kuras cīnījās savā starpā par kausu izcīņu. Lūk, šīs komandas – „Ezis”, „Zīlīte”, „Zelta zvaigzne”, „Bad Boy” (Sliktais puisis)Pats svarīgākais brīdis spēlēs – apbalvošana!

Airita Krasnā, Daina Cīrule un Santa Kušķe ieguva 3.vietu komandu spēlē “Petanka”.

Komanda „Zīlīte” Andris Maldonis, Inga Osetrova un Andrejs Cīrulis ieguva 2.vietu.

Komanda ”Bad Boy”: Aigars Aplociņš, Ingrīda Ozola un Andris Šilinskis ieguva 1.vietu.

Mājas saimnieki – Sofija un Andrejs Cīruļi. Liels paldies viņiem par laipnu un viesmīlīgu uzņemšanu savā sētā!

Sporta dalībnieku kopbilde ar savu sasniegumu apliecībām

Pēc lielās sportošanas dalībnieki bija patīkami piekusuši un gatavi sēsties pie vakariņu galda.

Spēles varēja norisināties, pateicoties Smiltenes un Jaunpiebalgas novada domes atbalstam. Visu vārdā izsakām lielu paldies pašvaldībām par atbalstu un cerēsim uz turpmāku sadarbību.

 

Otrā dienā pēc rīta rosmes un lielās brokastošanas visi bija patīkami noguruši, kādam varbūt vēl pa kādiem sāpošiem locekļiem un muskuļiem pietika spēka pārrunāt sportošanas veiksmes, pakavēties atmiņās ar mājas saimnieku, pārlapojot atmiņu albumu. Visi atzina, ka šīs 2 dienas bija pavadītas jautrā gaisotnē. Uz tikšanos nākošgad – kārtējās netradicionālajās sporta spēlēs, bet tad jau Smiltenē.

 

Teksts: Anita Ceple
Foto: Vladimirs Utreckis un Aigars Aplociņš
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas