Search form

10.09.2015

Drukāt

Rīgas Nedzirdīgo skolas audzēkņu radošo darbu izstādē: Nāc, paskaties!

No 3. septembra Rīgas kultūras centrā „Iļģuciems” atvērta Rīgas Internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem skolēnu radošo darbu izstāde „Nāc, paskaties!”.


Tas ir īpašs notikums ne tikai skolas dzīvē, bet arī sabiedrībā: izstāde rāda, ko spēj cilvēks, kurš dzīvo, nesadzirdot apkārtējo pasauli, bet uztverot to visbagātākajās vizuālajās niansēs un pārceļot praktiskos darbos.

Izstāde ir kā cieņas apliecinājums latviešu kultūras vērtībām un darba tikumam. Mēs esam bagāti krāsu, ornamentu un rakstu daudzveidībā, kas savu vienreizību atraduši gan tekstilijās un zīdā, gan adījumos un izšuvumos, gan mālā un kokā, gan stikla kompozīcijās un zīmējumos – dažādās dabiskās faktūrās.

 Tam visam līdzās ir skolotājs – gudrs, pacietīgs, radošs, zinošs un redzīgs, kurš savā audzēknī – bērnā ar dzirdes vai garīgās attīstības traucējumiem  saskatījis radošuma potenciālu un ļāvis tam iegūt oriģinālu ietvaru – zīmējuma, tējas krūzes paliktņa, izlaiduma balles tērpa, sienas dekora, cimdu pāra sev un draugam veidā.

 Darbs rāda, kāds darītājam tikums, – to pierāda izstādes darbu augstā kvalitāte, to pierāda skolas absolventu tālākas karjeras izvēle,  vecāku un skolēnu sadarbība skolas interešu izglītības piedāvājuma izvēlē, skolas telpu estētiskais noformējums, regulārās darbu skates un noslēguma darbi mājturībā. Jā, un arī XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos iegūtie zelta un sudraba diplomi, piedaloties Modes skatē.

Šī izstāde ļauj ieraudzīt arī skolēniem un vecākiem tālākās dzīves ceļu – iespēju būt nodarbinātam, apgūstot tautas daiļamatu.

Svarīgi, kā praktisko mācību priekšmetu un interešu izglītības skolotāji ceļ mūsu audzēkņu un viņu vecāku pašapziņu – ikviena skolēna darbs ir apskatāms izstādēs un skolas, Rīgas, Latvijas vai pasaules konkursos. Ikviena skolēna spējām  pievērsta sevišķa uzmanība un to izkopšanai veltīts milzīgs darbs un rūpes, lai katra talants iemirdzētos.

Rīgas Internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem skolēnu darbi apskatāmi Rīgas kultūras centrā „Iļģuciems” līdz 20. septembrim.

Nāc, paskaties, cik bagāti, krāšņi un radoši mēs esam!

 

 

Teksts: Kristiāna Pauniņa
Foto: Raita Stepāne

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas