Search form

10.09.2015

Drukāt

“Prāta vētrā” pilnveidojas profesionālās zināšanas

9. septembrī LNS Rehabilitācijas centrs (RC) organizēja vienas dienas semināru – kvalifikācijas celšanas nodarbības centrā strādājošiem darbiniekiem – sociālajiem rehabilitētājiem un radošo nodarbību vadītājiem. Tā mērķis – pilnveidot radošo spēju attīstīšanas metodes praktiskajā darbā ar klientiem.


Nodarbības vadīja jau pazīstamā sociālā darba eksperte-konsultante Ārija Baltiņa no Latvijas Profesionālā sociālā darba speciālistu asociācijas. Par nodarbību norisi un iegūtajām zināšanām no dalībnieku puses saņemtas tikai pozitīvas atsauksmes.

RC Rehabilitācijas nodaļas vadītāja Brigita Lazda:

“Dalībnieki jau sākumā tika sadalīti trīs grupās –  radošās komandās, kas katra meklēja savus risinājumus, radot  jaunas idejas ar lielu aizrautību un meklējot optimālās metodes to realizācijai.  Cerams, ka tās darbinieki atcerēsies un pielietos tālākajā darbā.”

Ilona Liniņa, semināra dalībniece:

“Bija ļoti interesanti iesaistīties jaunu ideju rašanās procesā. Pasniedzēja to prasmīgi vadīja, un komandas “prāta vētras” rezultātā radīja pārsteidzošas, pat visai trakas idejas ārpus līdz šim pastāvošo tradicionālo pasākumu rāmjiem. Liela nozīme bija tam, ka grupās kopīgi darbojās  cilvēki no dažādiem Latvijas reģioniem, līdz ar to katrs nāca ar savu sociālā darba pieredzi , redzējumu un ierosinājumiem sociālo pakalpojumu pilnveidošanā. Tiešām vērtīgs pasākums!”

 

 

Teksts: Ilze Kopmane
Foto: Zigmārs Ungurs


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas