Search form

26.09.2015

Drukāt

Diskusija par bērnu izglītību (foto)

Nedzirdīgo nedēļas pasākumu ietvaros 25. septembrī LNS Rehabilitācijas centrā pie apaļā galda risinājās spraiga, gandrīz 3 stundu ilga diskusija „Kvalitatīvu izglītību nedzirdīgiem bērniem”.


• Kāds ir latviešu zīmju valodas tiesiskais statuss izglītības ieguves procesā Latvijā?
• Vai bērni ar dzirdes invaliditāti izglītību saņem latviešu zīmju valodā un ar tādu komunikācijas veidu un līdzekļu palīdzību, kas konkrētajam indivīdam ir vispiemērotākie, un tādā vidē, kas maksimāli veicina zināšanu apguvi un sociālo attīstību?
• Vai bērni ar dzirdes invaliditāti vispārīgajā izglītības sistēmā saņem atbalstu, kas nepieciešams, lai atvieglotu to efektīvu apmācību?
• Kā uzlabot izglītības kvalitāti bērniem ar dzirdes invaliditāti?

Diskusijā piedalījās 6 LNS pārstāvji un uzaicinātie valsts institūciju pārstāvji no dažādām iestādēm, kas atbild par izglītību un cilvēktiesību jomu, kā arī bērnu ar dzirdes traucējumiem pirmsskolas iestāžu un skolu pārstāvji: Ilze Viņķele (LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sekretāre), Mudīte Reigase (Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra Izglītības satura departamenta Speciālās izglītības nodaļas vadītāja), Inga Millere (Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore), Inga Krastiņa (Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktora vietniece), Elīna Celmiņa (Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba departamenta direktore), Tatjana Caune (Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas juriskonsulte), Anete Ilves (Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juriskonsulte), Kristiāna Pauniņa (Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem direktore), Zigrīda Zagurilo (Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem direktores vietniece), Aija Kārkliņa (Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolas direktora vietniece), Lelde Akmene (Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolas speciāliste, pedagoģe, surdotulks), Ilona Vindava (Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Dzintariņš" vadītāja), Ginta Lorence (Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Dzintariņš" psiholoģe).
Diskusija bija tiešām izdevusies. Tika pārrunāti sāpīgie jautājumi, kas ir par cēloni tam, ka nedzirdīgo bērnu izglītības process ir tik neefektīvs. Par to visu sīkāk – oktobra „Kopsolī”.

Fotogrāfijas var aplūkot šeit.

 

Sagatavoja: LNS Informācijas nodaļa


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas