Search form

14.04.2016

Drukāt

Tukuma grupa realizēs projektu “Ripo, ripo kamolītis, klusi darbus darīdams”

Photo

LNS iesniegtais projekts “Ripo, ripo kamolītis, klusi darbus darīdams” Tukuma novada domē ir apstiprināts un gūs finansiālu atbalstu aktivitātēm, kuras īstenos Rīgas RB Tukuma grupa. 2016. gada 8. februārī ar Tukuma novada Domi noslēgts LNS sadarbības līgums par minētā projekta īstenošanu no 1.04.2016. līdz 16.12.2016.


Projekta vadītāja – Māra Lasmane.

Projekta mērķis ir sekmēt Tukuma novadā dzīvojošu 40 nedzirdīgo cilvēku brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšanu, vienlaikus nodrošinot tiem iespēju aktīva, veselīga un videi draudzīga dzīvesveida praktisku veidošanos.

Plānoti šādi pasākumi:

1. Dalība mākslinieciskās pašdarbības festivālā Rēzeknē – LNS Tukuma grupas pašdarbības kolektīva uzstāšanās ar priekšnesumu, izziņas ekskursija ar mērķi iepazīt Rēzeknes pilsētas kultūras, vēstures objektus un mūsdienu dzīves ritmu, salīdzināt skaisto un interesanto Rēzeknē un Tukumā.

2. Veselību veicinošs pasākums – nometne, kurā plānots organizēt apaļā galda nodarbības, diskusijas, radošās darbnīcas, sporta aktivitātes ar mērķi pilnveidot nedzirdīgo cilvēku izpratni par aktīvu, veselīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu, tādējādi rosinot nedzirdīgos cilvēkus piedalīties un/vai organizēt sabiedriskās iniciatīvas, kas sekmē viņu dzīves kvalitātes pilnveidi.

 

Ziņo: Karīna Pavlova
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas