Search form

19.05.2016

Drukāt

LNS prezidents pārstāv Latviju EUD Ģenerālajā asamblejā

Photo

No 19. līdz 22. maijam LNS prezidents Edgars Vorslovs piedalās Eiropas Nedzirdīgo savienības (EUD) rīkotajā pasākumā Nīderlandē (Holandē).


Vispirms notiek  seminārs Inovācijas* Eiropas nedzirdīgajiem: Labākie piemēri”  sadarbībā ar Nīderlandes Nedzirdīgo asociāciju Dovenschap.  Tātad par jauninājumiem nedzirdīgo dzīves kvalitātes uzlabošanā – galvenokārt vides pieejamības uzlabošanā tādās jomās kā, piemēram, izglītība, kultūra, sports, ceļošana, avāriju situācijas, nedzirdīgie tulki utt.

 Paredzēta pieredzes apmaiņa ar attiecīgo jomu darba speciālistiem, programmu vadītājiem, kā arī diskusijas un dažādu situāciju izspēle praktiskajās nodarbībās darbnīcā.

Tālāk ieplānota divdienu  EUD Ģenerālā asambleja ar plašu dienaskārtību: par paveikto darbu 2015. gadā; par darbības programmu un finansu budžetu 2016. gadam; EUD komunikācijas politiku, sadarbību ar partneriem, par nākamās asamblejas rīkošanu Maltā  (2017) un citi.

*Inovācija – jaunievedums, jauninājums, jauns sasniegums

 

Sagatavoja: LNS Informācijas nodaļa


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas