Search form

19.05.2016

Drukāt

Iespēja! Stipendijas tiem, kas studē informācijas tehnoloģijas

Photo

Baltijas bērnu fonds (Zviedrija) izsludina kārtējo studiju stipendiju konkursu jauniešiem ar dzirdes traucējumiem (vidējās pakāpes vai smagāki).


Uz stipendijām var pieteikties personas, kuras ir uzņemtas augstākās izglītības studiju programmās informācijas tehnoloģiju (IT) vai ar tām saistītā jomā kādā no Latvijas augstākās izglītības mācību iestādēm.

Baltijas bērnu fonda stipendijas paredzētas studiju maksas un citu ar studijām saistītu izdevumu segšanai, un to apmērs katrā gadījumā tiek noteikts individuāli. Šajā pieteikšanās kārtā piešķirtās stipendijas paredzētas 2016./2017. mācību gadam.

Baltijas bērnu fonda stipendijas nolikumu un konkursa pieteikuma anketu var saņemt, nosūtot pieprasījuma e-pastu uz [email protected] vai [email protected]. Jebkādus jautājumus arī var nosūtīt uz minētajām e-pasta adresēm. Pieteikumi jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2016. gada 10. augustam, ieskaitot.

!!! UZMANĪBU !!!  Uz stipendijām un apmaksātām studijām un ATKĀRTOTI jāpiesakās arī tiem jauniešiem, kuriem jau tika piešķirta stupendija 2015./2016. mācību gadā!

www.baltijasbernufonds.lv


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas