Search form

27.05.2016

Drukāt

Par LNS prezidenta pieredzēto EUD

Kā zināms, no 19. līdz 22. maijam LNS prezidents Edgars Vorslovs piedalījās Eiropas Nedzirdīgo savienības (EUD) rīkotajā seminārā „Inovācijas un labā prakse” un Ģenerālajā Asamblejā. Lūk, viņa iespaidi par pieredzēto.


Ja salīdzinu, kā šie EUD pasākumi norisinājās pie mums Rīgā un kā Nīderlandē, uzskatu, ka principā mēs varam būt lepni, jo mūsu organizētais pasākums bija par galvastiesu augstākā līmenī.

Visus EUD pasākumus Nīderlandē varēja iedalīt 3 daļās. Pirmajā dienā bija darba seminārs, kur mūs iepazīstināja ar jauno NEXES projektu, kurā piedalās EUD un  kura ietvaros paredzēts izstrādāt datu bāzi klientiem, lai padarītu viņiem pieejamu 112 dienestu visās ES valstīs.

Otrajā dienā norisinājās seminārs par labās prakses piemēriem un inovācijām. Tur uzstājās vairākas organizācijas. Piemēram, Eiropas Nedzirdīgo jauniešu organizācija iepazīstināja ar savu izstrādāto mājaslapu.

Holandieši dalījās pieredzē par teātra mākslas nometņu veidošanu bērniem, par  bērnu futbola skolas izveidošanu, muzeju pieejamības nodrošināšanu nedzirdīgā gida pavadībā, dzirdīgo bērnu zīmju nozīmes mācīšanu viņu vecākiem u.c.

Dānijas  pārstāvis informēja par Erasmus+ projektu, kurā paredzēts sagatavot nedzirdīgos tulkus.

Pēdējās 2 dienās notika EUD Ģenerālā asambleja (GA), kurā izskatīja 15 dažādus jautājumus. Neatrisināts palika jautājums par dalībvalstu biedru naudas apmēru – to pārcēla uz nākamo GA. Tika apstiprināts 2015. gada EUD budžeta izlietojums un šī gada budžeta projekts.

Apstiprināja arī darbības programmu 2016. gadam, kurā kā galvenais virziens bija izcelta pieejamības nodrošināšana visdažādākās jomās. Īpaši uzsvērta sociālo tīklu Twitter, Facebook, Instagram loma informācijas izplatīšanā.

Nobeigumā visus iepazīstināja ar nākamo GA norises vietu Maltu.

 

Pamatā visas 4 dienas pagāja darbā no rīta līdz vakaram. Neteikšu, ka uzzināju kaut ko īpaši jaunu. Neformālās sarunās ar citu valstu nedzirdīgo organizāciju pārstāvjiem konstatējām bēdīgu faktu – samazinās nedzirdīgo organizāciju biedru skaits.

Detalizētāka informācija būs lasāma jūnija KOPSOLĪ.

 

Sagatavoja: Zigmārs Ungurs

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas