Search form

30.09.2016

Drukāt

Nedzirdīgie ierodas Briselē pievērst uzmanību zīmju valodai

Šonedēļ vairāk nekā 1000 cilvēku no visas Eiropas Savienības (ES) ieradās Eiropas Parlamenta (EP) sēžu zālē, lai pieprasītu lielāku zīmju valodas atzīšanu un sabiedrība uzzinātu to, ka zīmju valodas tulka darbs ir salīdzināms ar mutvārdu tulkošanu daudzās publiskās iestādēs, to skaitā – arī Eiropas Savienībā.


 

28. septembrī notikušo konferenci „Daudzvalodība un vienlīdzīgas tiesības ES: zīmju valodu loma” organizēja Helga Stīvensa, kura ir pirmā sieviešu EP deputāte, kas sevi raksturo kā nedzirdīgu zīmju valodas lietotāju, un kura rīko kampaņas par nedzirdīgo un cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Konferences mērķis bija publiski parādīt zīmju valodas kā daļu no Eiropas multikulturālā un daudzvalodu mantojuma, vienlaikus uzmanību pievēršot ļoti atšķirīgajai situācijai, kurā ir zīmju valodas tulki, – tā ir pilnīgi pretēja stingri regulētajai mutvārdu tulka profesijai.

Konferences rezultātā taps uzmetums rezolūcijai par zīmju valodām un profesionālajiem zīmju valodas tulkiem. Tas šogad tiks prezentēts kādā no EP plenārsēdēm. Jau 1988. un 1998. gada rezolūcijās Eiropas Parlaments pievērsa uzmanību tam, ka zīmju valodas un kvalificēti zīmju valodas tulki nav atzīti. Lai gan zīmju valodu atzīšana ir nepārtraukti pieaugusi un uzlabojusies valstu līmenī, tomēr zīmju valodas tulki daudzās ES valstīs atpaliek no mutvārdu tulkiem.

Kopš ES ratificēja ANO Konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām 2010. gadā, ES institūcijās obligāti jāpilda pienākumi attiecībā uz Konvencijas noteikumu ievērošanu. Šie noteikumi ietver pieejamības un vienlīdzīgu tiesību jautājumu ievērošanu visiem iedzīvotājiem ar invaliditāti. Deputāte H. Stīvensa sniedza atskaiti par Konvencijas īstenošanu, kuru jūlija plenārsēdē ar lielu balsu vairākumu pieņēma parlaments. Starp daudzām lietām tā arī aicināja uz ES institūciju pieejamību pilnā apmērā, kas iekļautu zīmju valodas tulku nodrošināšanu publiskos sarīkojumos un tikšanās pasākumos.

Aizvadīto konferenci atbalstīja vairāk nekā 60 EP deputāti no visas Eiropas un dažādām politiskajām grupām. No Latvijas to atbalstīja Sandra Kalniete un Roberts Zīle, sniedzot iespēju 20 Latvijas Nedzirdīgo savienības pārstāvjiem apmeklēt unikālo konferenci.

Runājot par konferenci, Helga Stīvensa sacīja: „Eiropas Savienībā ir 24 oficiālās valodas, bet tajā ir arī 31 dažāda zīmju valoda, un tās bieži ir aizmirstas, tādējādi daudzus nedzirdīgos izolējot no sabiedriskās dzīves. Tāpat kā mēs piedāvājam runāto valodu tulkošanu, lai atzītu Eiropas valodu daudzveidību, es vēlos, lai mēs sūtītu skaidru signālu, ka  nedrīkstam aizmirst tos, kuri pieprasa tulkošanu zīmju valodā, un arī tos labi apmācītos profesionāļus, kuri visā Eiropā tulko nedzirdīgajiem. Rīkojot šo konferenci, es ceru, ka mēs varam atbalstīt centienus, kas tiek īstenoti valstu līmenī, un parādīt, ka zīmju valodas ir tāds pats Eiropas daudzvalodības mantojums kā runātās valodas.”

 

 
Informāciju sagatavoja: Eiropas Parlamenta deputātes Helgas Stīvensas birojs.
Foto: Juris Grundulis

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas