Search form

14.10.2016

Drukāt

Eksperte skaidro par pensijām

12. oktobrī Rītausmā notika tikšanās ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Pensiju metodiskās vadības daļas vecāko eksperti Dainu Grabi. Eksperte pastāstīja par vecuma un invaliditātes pensijām, par to, kā veidojas pensijas apmērs.


 Lai varētu saņemt pensiju, nepieciešams apdrošināšanas stāžs – tas ir periods, kad no oficiālās darba algas tiek maksāts tā saucamais sociālais nodoklis.

Latvijā darbojas trīs līmeņu pensiju sistēma: 1. līmenis ir valsts obligātā pensiju shēma – tajā iesaistīti visi sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēji. 2. līmenis ir valsts fondēto pensiju shēma – veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek ieguldītas finanšu tirgū un uzkrātas konkrētā iemaksu veicēja pensijai. 3. līmenis ir privātā brīvprātīgā pensiju shēma – te katrs var pēc savas izvēles veidot papildu uzkrājumus savai pensijai privātajos pensiju fondos.

Tikšanās dalībnieki uzdeva ekspertei daudz jautājumu, piemēram, kāpēc, ja darba stāžs lielāks, viens saņem mazāku pensiju nekā cits, kam darba stāžs mazāks? Uz to eksperte paskaidroja, ka darba stāžs nav galvenais, kas nosaka pensijas apmēru, to veido arī iemaksātās sociālās apdrošināšanas summas, citiem vārdiem sakot, ja kādam alga lielāka, tam arī pensija būs lielāka, lai gan stāžs var būt mazāks. Vēl ekspertei nācās skaidrot atšķirību starp vārdiem “pārrēķins” un “indeksācija”.

Šos skaidrojumus un pašu lekciju varat noskatīties zīmju valodā šeit: https://www.facebook.com/lns.lv/videos/1231680210187445/

 

Sagatavoja: Zigmārs Ungurs
Foto: Juris Grundulis


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas