Search form

19.10.2016

Drukāt

Baltijas valstu nedzirdīgo organizāciju vadītāju tikšanās Rīgā

15.oktobra rītā Rīgā, LNS centrālajā mītnē pirms Baltijas Nedzirdīgo jauniešu festivāla uz kopīgu apspriedi par ciešākas savstarpējas sadarbības iespējām nākotnē ieradās Igaunijas, Lietuvas un Latvijas nedzirdīgo organizāciju vadības pārstāvji.


Apspriedē triju valstu nedzirdīgo organizāciju vadību pārstāvēja: prezidenti – Vytautas Pivoras no Lietuvas, Tiit Papp no Igaunijas un Edgars Vorslovs no Latvijas, šo organizāciju valdes locekļi – to skaitā LNS viceprezidente Inese Immure, Varis Strazdiņš, Ivars Kalniņš, Māra Lasmane.

Sarunās tika uzsvērti trīs sadarbības modeļi: kultūra, semināri un konferences, interešu aizstāvība politiskajā līmenī.

Secinājumi, kas radās domu apmaiņā

Pirmkārt, Baltijas valstīs kultūras dzīve īpaši neatšķiras – tāpat kā Latvijā darbojas amatiermākslas kolektīvi, tiek organizēti to koncerti, festivāli. Tāpēc kā pirmo soli var minēt šo kolektīvu apmaiņu ar savstarpējām viesizrādēm. Tiks apsvērta doma nākotnē festivālus organizēt Baltijas līmenī.

Otrkārt, uz pašu rīkotajiem semināriem un konferencēm plānots uzaicināt pārstāvjus no kaimiņvalstīm, iepazīstinot ar attiecīgās valsts pieredzi un labās prakses piemēriem. Nākotnē apsverot iespēju rīkot arī Baltijas mēroga konferences vai seminārus.

Treškārt, nolemts apspriesties par Baltijas valstu nedzirdīgo kopienu interešu aizstāvību politiskajā līmenī, aktualizējot ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ievērošanu.

Šāda sadarbība radīs pavērsienu ne tikai LNS darbā, bet Baltijas nedzirdīgo kopienas vienotībā un tālākā attīstībā. Nolemts, ka nākamās tikšanās notiks 2017.gada sākumā Igaunijā.

 

Teksts: Ivars Kalniņš


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas