Search form

24.10.2016

Drukāt

Par TV raidījumiem nedzirdīgajiem skatītājiem 2017. gadā

19. oktobrī Rītausmā notika tikšanās ar LTV Dokumentālo raidījumu daļas redaktori Sarmīti Plūmi. Tikšanās laikā viņa pastāstīja par LTV pēdējo gadu veikumu raidījumu subtitrēšanā un surdotulkošanā, kā arī par nodomiem šajā jomā 2017. gadā.


Nekādu lielu izmaiņu nebūs, jo finansējums šim nolūkam nākamajā gadā saglabājas tādā pašā apmērā kā šogad. Līdz ar to subtitri un surdotulkojums arī saglabāsies tādā pašā kopējā apmērā. Varēs tikai mainīt raidījumus, kurus titrēt vai tulkot, un te būtu vēlami pašu nedzirdīgo skatītāju ieteikumi.

Nākamajā gadā būs vairāk bērnu raidījumu. Dalībnieki uzdeva dažādus jautājumus, piemēram, kāpēc nav iespējami subtitri tiešraidē – vienkārši nav atbilstošās tehnikas. Vairāki izteicās, ka nepatīk skatīties raidījumus no LTV sadaļas “Nedzirdīgajiem”, jo tad jāskatās datorā nevis TV. Dalībnieki interesējās par ēst gatavošanas raidījumiem. Tika izteiktas pretenzijas par privātajām televīzijām LNT, TV3, bet S. Plūmes kompetences joma ir tikai valsts TV.

Pēc tikšanās notika koncerts – ģenerālmēģinājums, kurā Rītausmas jaunieši parādīja savu sagatavoto programmu viesizrādei Skotijā. Patiešām kvalitatīva un krāšņa programma, ar ko prezentēt ne tikai nedzirdīgo kultūru, bet arī Latvijas valsti. Par to lasiet novembra Kopsolī.

Tikšanos ar S. Plūmi varat noskatīties Facebook LNS lapā, sadaļā “Video”: https://www.facebook.com/lns.lv/videos/

 

LNS Informācijas nodaļa


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas