Search form

24.10.2016

Drukāt

Starptautisks seminārs par nodarbinātību

Viesnīcā “Radisson Blu Hotel Latvia” 21. oktobrī notika starptautisks seminārs “Personu ar invaliditāti nodarbinātība: ceļā uz darba tirgu”, ko organizēja Labklājības ministrija sadarbībā ar Ziemeļu Ministru padomes biroju Latvijā un Somijas vēstniecību Latvijā.


Semināra mērķis – rosināt diskusiju ar ieinteresētajām pusēm par personu ar invaliditāti nodarbinātību, demonstrēt labās prakses piemērus Latvijā un Ziemeļvalstīs. Seminārā darbs notika divās plenārsesijās –  par personu ar invaliditāti motivāciju strādāt un par sociālās uzņēmējdarbības nozīmi personu ar invaliditāti nodarbinātībā. Diskusijas notika par profesijas izvēli un sagatavošanos darba tirgum.

Tāpat arī pārrunāja, kā nodarbināt personas ar garīgās attīstības traucējumiem un kā personām ar invaliditāti darba tirgū iespējams iekļauties ar sociālās uzņēmējdarbības atbalstu.

Seminārā piedalījās Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks, Somijas vēstnieks Latvijā Oli Kantanens, Nodarbinātības valsts aģentūras direktora pienākumu pildītāja Evita Simsone, Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktore Ilona Jurševska, kā arī vairāki lektori no Ziemeļvalstīm.

Uz semināru bija uzaicināti invalīdu  sabiedrisko organizāciju pārstāvji, un  LNS tajā pārstāvēja tās prezidents Edgars Vorslovs, LNS Rehabilitācijas centra vadītāja Sandra Gerenovska un sociālā darbiniece Sandra Gutāne.

 

LNS Informācijas nodaļa
Foto: No Edgara Vorslova personiskā arhīva


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas