Search form

27.11.2009

Drukāt

Bezdarbnieku rokās diplomi (04.09.)

    Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) šī gada sākumā piedāvāja divas grupas (apdares darbu strādnieku un istabeņu) profesionālajai apmācībai bezdarbniekiem ar dzirdes traucējumiem. Abu...
 
 
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) šī gada sākumā piedāvāja divas grupas (apdares darbu strādnieku un istabeņu) profesionālajai apmācībai bezdarbniekiem ar dzirdes traucējumiem. Abu grupu kursanti piedalījās gan teorētiskās daļas un prakses nodarbībās. Nesen veiksmīgi ar labām sekmēm nokārtoja valsts eksāmenu savā izvēlētājā profesijā. Šomēnes profesionālo apmācību uzsāks vēl divas bezdarbnieku grupas – floristu un elektriķu.
 
 
No kreisās: Maksims Kuļikovs, Igors Gržibovskis, Ruslans Osijuks, Alnis Kuļikovs, pasniedzēja Sandra Miklaševiča, Jurijs Kozlovs, tulks Brigita Aldersone, Rolands Barkāns, Zigmārs Alksnis, Mārcis Rusiņš, Jānis Smons, Raimonds Vīlips un Gunārs Vītiņš.
 
 
No kreisās: Dzintra Jansone, Anna Matļuka, Inese Smona, Svetlana Kristoforova, Ņina Gamajuna, Ināra Grube, Vineta Kozlova, Gražina Ločmele, Valentīna Kopštāle un Milija Slaidiņa.
Sēž no kreisās: pasniedzēja Kristīne Voiciņa, tulks Ārija Medne un mācību centra nodaļas vadītāja Linda Trifanova.
 
 
Teksts: I.Kalniņš
Foto: Igors Gržibovskis un Ārija Medne
04.09.2009

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas