Search form

14.12.2016

Drukāt

Fotokonkurss ir noslēdzies

Konkursa ”Mūsu biedru fotostāsti” decembra brīvajā tēmā saņēmām 20 fotogrāfijas.


Lūk, autori: Dana Kalpiņa – Geida, Inguna Čauna, Jānis Ikaunieks, Kar­mena Ikauniece, Jānis Immurs, Mārī­te Sarkane, Genovefa Ņevjadomska, Edgars Celmiņš, Anda Tīdemane, Ive­ta Kraze, Regīna Radkeviča, Valentīna Staškeviča, Gaļina Gura, Igors Čaika, Santa Strauja, Andris Keders, Lilita Logina, Gundega Paņko, Ēvalds Gra­bežs, Kristaps Legzdiņš.

Žūrijas vērtējumā šajā kārtā pirmo vietu ieguva Jāņa Immura fotogrāfi­ja “Pūkainais mehāniķis”, kur tehniskā kvalitāte apvienojas ar labu radošo ide­ju: pūkains, trausls kaķēns uz robustu dzelžu fona – pretmetu apvienojums.

Ar vienādu punktu skaitu otro vietu dala Ingunas Čaunas foto “Ziedoša pļa­va” un Santas Straujas “Ūdens līkloči”. Abas ir dabas fotogrāfijas. I. Čaunas fo­togrāfijā lieliska kvalitāte un krāsu, stila saskaņa, savukārt S. Straujas Norvēģijā uzņemtajā foto labi izjūtams krāčaina kalnu strautiņa brāzmainais tecējums.

Trešajā vietā Lilitas Loginas selfijs jeb pašbilde “Ziemeļmeitu lūkojot”, kas uzņemta Jūrmalā sniegputeņa laikā, un jāatzīst, ka noķerts patiesi unikāls mo­ments.

Publiskajā balsojumā Facebook un draugiem.lv vislielāko popularitāti iz­pelnījās daugavpilietes Gaļinas Guras fotogrāfija “Es gribu dāvanu!”. Gaļina ak­tīvi piedalījās šogad Daugavpils RB rea­lizētajā projektā “Daugavpils – iespēju pilsēta visiem”, kur apguva fotografēša­nas mākslu, kā arī ar savām fotogrāfijām piedalījās projekta noslēguma fotoizstā­dē “Daugavpils pilsēta – zināmais un ne­zināmais”.

Tikai par vienu balsi publiskajā bal­sojumā atpaliek Lilitas Loginas foto “Zie­meļmeitu lūkojot”.

Kā jau solīts, 2016. gada noslēguma pasākumā Rītausmā balvas pasniegsim gada 3 labāko (1., 2., 3. vieta) fotogrāfiju autoriem un arī sociālajos tīklos visvai­rāk balsu ieguvušās fotogrāfijas auto­ram. Par to un konkursa statistiku lasiet janvāra “Kopsolī”.

Liels paldies visiem, kas iesūtīja sa­vas fotogrāfijas šajā pēdējā kārtā!

I vietā: Jānis Immurs. “Pūkainais mehāniķis”

II vietā: Inguna Čauna. “Ziedoša pļava”

II vietā: Santa Strauja.“Ūdens līkloči”

III vietā: Lilita Logina. “Ziemeļmeitu lūkojot”

Publiskajā vērtējumā: Galina Gura. “Es gribu dāvanu!”

 

Žūrijas vārdā: Zigmārs Ungurs


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas