Search form

28.12.2016

Drukāt

Ziņas un novēlējums no WFD

Photo

LNS epastā saņemts Pasaules nedzirdīgo federācijas (WFD) elektroniskā izdevuma “WFD Newsletter” jaunākais – decembra numurs. Tā ievadā WFD prezidenta uzruna, aizvadot 2016. gadu.


Ieskatieties tajā un arī tālākajos rakstos – kādā no tiem atradīsiet arī mūsu Latvijas un LNS vārdu, turklāt pat ar foto!

 

WFD prezidenta Kolina Allena uzruna (video starptautiskajā zīmju valodā skat. šeit)

Šis ir īpašs gads – WFD  nosvinējusi savu 65. dzimšanas dienu, atzīmējusi  Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) pieņemšanas desmitgadi un pievienojusies nesen pieņemtajai ilgtspējīgas attīstības programmai Agenda  SGD 2030. WFD darba galvenā daļa pēdējo 12 mēnešu laikā ir paveikta saskaņā ar šiem atskaites punktiem.
Mūs iedvesmoja lielais pacēlums, ar kādu noritēja Starptautiskā nedzirdīgo nedēļa 2016 septembrī saskaņā ar tēmu –  Ar zīmju valodu  es esmu vienlīdzīgs. Paldies visiem par ieguldījumu, radot spēcīgu globālu kustību, kas apliecina un stiprina nedzirdīgo kopienas tiesības uz savu dzimto valodu –  zīmju valodu.
Mēs esam priecīgi paziņot, ka Starptautiskā nedzirdīgo nedēļa 2017 (IWD 2017)  notiks no nākamā gada 18. līdz 24. septembrim, atkal  pievēršot uzmanību tēmai – pilna iekļaušana ar zīmju valodu. Tās uzdevums būs uzsvērt, cik svarīga nozīme ir zīmju valodas faktiskai atzīšanai, jo bez tās nav iespējams pilnībā sasniegt CRPD un Agenda SGD 2030  mērķus. WFD cer uz savu biedru  pacietību un atbalstu, lai padarītu Starptautisko nedzirdīgo nedēļu 2017 par vēl plašāku,  spēcīgāku un ietekmīgāku kustību.

WFD ļoti iesaka nacionālo organizāciju pārstāvjiem piedalīties 3. starptautiskajā konferencē Budapeštā, Ungārijā   2017. gada  8. – 10. novembrī. Termiņš pieteikuma iesniegšanai ir pagarināts līdz 2017. gada 15. janvārim.

Kā daļa no  aktivitātēm minama arī palielināta informācijas pieejamība, uzsākot jaunu WFD  tīmekļa vietni. Visi  laipni aicināti, izmantojot šo saiti, sniegt ziedojumu WFD, jo jebkurš  ieguldījums,  jebkura ziedojuma  summa nodrošinās sekmīgāku darbu norisi visās jomās.

 Par WFD  sasniegumiem tiek gatavots divu gadu pārskats, kā arī turpinās kārtējais  darbs saskaņā ar WFD Rīcības plānu 2016 – 2019.

2016. gads  tuvojas noslēgumam – WFD  novēl visiem laimīgas brīvdienas un pārtikušu Jauno gadu!

 

Sagatavoja: Ilze Kopmane

 

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas