Search form

13.11.2009

Drukāt

Jauna zīmju valodas vārdnīca „ĪPAŠĪBAS VĀRDI”

  11. novembrī Zviedrijas vēstniecības telpās tika prezentēta jauna latviešu nedzirdīgo zīmju valodas vārdnīca „Īpašības vārdi”.  Viesus sagaidīja pats telpu saimnieks Zviedrijas vēstnieks ...
 
11. novembrī Zviedrijas vēstniecības telpās tika prezentēta jauna latviešu nedzirdīgo zīmju valodas vārdnīca „Īpašības vārdi”. 

Viesus sagaidīja pats telpu saimnieks Zviedrijas vēstnieks Latvijā Matss Stefansons. Viņš sveica visus klātesošos un savā uzrunā pastāstīja par vēstniecības ēkas vēsturi.

Zviedrijas vēstnieka Matsa Stefansona uzruna(vēstnieks – centrā; pirmais no labās – Baltijas Bērnu fonda projektu koordinators Lauris Žubulis)

Vārdnīcas izstrādes darba grupas vadītāja Lilita Janševska  pastāstīja par Zīmju valodas centru (ZVC), tā izveides vēsturi un projekta abām darba grupām, to pienākumiem. Viņa uzsvēra to, ka Zīmju valodas centrs parasti piedalās projektu konkursos, lai iegūtu finansējumu savai darbībai, bet šis projekts bija īpašs ar to, ka finansētājs pats sameklēja ZVC un piedāvāja sadarbību.

Lilita pasniedz ziedus projekta labdarei Elsei Andersonei

Lilita sirsnīgi pateicās gan darba grupai, gan Baltijas Bērnu fondam un pasniedza ziedus Pestīšanas Armijas (PA) majorei Elsei Andersonei no Zviedrijas. Pēc tam E.Andersone pastāstīja par Baltijas Bērnu fonda izveidošanu un vēsturi, par fonda līdzšinējo darbību un nākotnes plāniem. Viņa uzsvēra fonda veiksmīgo sadarbību ar Pestīšanas Armiju Latvijā.

Zviedrijas Pestīšanas Armijas majore Else Andersone

Else Andersone agrāk bija atbildīga par PA sociālo darbu Zviedrijā un Latvijā, un kopš 1990-to gadu sākuma ļoti aktīvi darbojās dažādos projektos Latvijā, tai skaitā organizējot vasaras nometnes nedzirdīgiem bērniem, veicinot zīmju valodas izmantošanu nedzirdīgo skolās utt. Par šo darbu 2003. gadā Elsei Andersonei tika piešķirta Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta goda zīme. Pašlaik viņa aktīvi darbojas Baltijas Bērnu fonda valdē.


Jaunā vārdnīca sastāv no 2 daļām, tajā iekļauti apmēram 1500 biežāk lietotie īpašības vārdi. Vārdnīcas pirmā daļa ietver vārdus, kuri sākas ar burtiem A – M, bet otrajā daļā ir īpašības vārdi N – Ž.

Jaunās vārdnīcas abas daļas

Vārdnīcas sagatavošanu un izdošanu finansēja Baltijas Bērnu fonds no Zviedrijas, kurš savā darbībā saņem būtisku atbalstu no Pestīšanas armijas, īpaši nopelni šajā sadarbībā ir Pestīšanas armijas majorei Elsei Andersonei.

Prezentācijā vēstniecībā piedalījās Zviedrijas vēstnieks Latvijā un vēstniecības pirmā sekretāre, visi Baltijas Bērnu fonda valdes locekļi, LNS Zīmju valodas centra vadītāja Lilita Janševska un darba grupa ( Velta Kleina, Ilona Liniņa, Skaidrīte Baure, Līga Bauere, Agita Intsone, Veronika Dzalbe), pārstāvji no Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātpamatskolas un Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskolas, Pestīšanas Armijas Latvijā vadītāji, kā arī pārstāvji no Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā.Teksts un foto : Zigmārs Ungurs (paldies Baltijas Bērnu fonda projektu koordinatoram Laurim Žubulim par sniegto informāciju)
13.11.2009

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas