Search form

05.01.2018

Drukāt

Par nākamo – XVIII Pasaules nedzirdīgo federācijas kongresu

Photo

Pasaules nedzirdīgo federācijas (WFD) XVIII kongress notiks 2019. gada 23.-27. jūlijā Parīzē, Francijā.


Paredzams, ka uz to ieradīsies aptuveni 3000 cilvēku no visas pasaules. Šo lielo pasākumu uzņēmusies organizē franču Nedzirdīgo nacionālā federācija.

Kongresa tēma "Zīmju valodas tiesības visiem" izvēlēta ar mērķi atvieglot un veicināt nedzirdīgo kopienas pilnīgu iekļaušanos sabiedrībā, ko var nodrošināt pilntiesīga zīmju valodas izmantošana visās cilvēka dzīves un darbības jomās.

Kongresa oficiālās valodas ir starptautiskā zīmju valoda, franču zīmju valoda, angļu un franču valoda.

WFD Kongresa programma aptvers sešas galvenās tēmas:

• zīmju valodas un nedzirdīgo studijas
• nedzirdīgo izglītība
• Starptautiskā sadarbība un attīstība
• Tehnoloģija un pieejamība
• Veselība
• Nodarbinātība
 

Plašākas ziņas par kongresu atrodamas vietnē www.wfdcongress2019.org un jaunāko informāciju par to regulāri ievietosim LNS un citos sociālajos medijos, piemēram, LNS mājaslapā, LNS laikrakstā Kopsolī, sociālajos tīklos -(https://www.facebook.com/wfd2019/, https://www.instagram.com/wfd2019/, https://twitter.com/WFD2019) u. c.

 

Sagatavoja: Ilze Kopmane


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas