Search form

30.01.2018

Drukāt

Atvadu vārdi Veronikai Kazulei

Photo

 

Miers mūžīgais ir mūsu mājām garām gājis
 
Un savu daļu nu paņēmis ir līdz…

No Rēzeknes pienākusi skumja ziņa: 28. janvārī 84. mūža gadā no mums aizgājusi Latvijas Nedzirdīgo savienības Goda biedre Veronika Kazule.

Viņa dzimusi 1934. gada 5. janvārī Rēzeknes novadā. Daudzus gadus vadīja Rēzeknes RB Mēbeļu kombināta grupu, veica Rēzeknes biedrības sekretāres pienākumus, bija Rēzeknes biedrības priekšsēdētāja (1980 – 1988); biedrības priekšsēdētāja vietniece (1988 – 2001); biedrības valdes locekle – atbildīgā par darbu ar pensionāriem (2001 – 2011).

Daudzus gadus LNS Domes locekle, LNS revīzijas komisija locekle, agrāk arī Latvijas Nedzirdīgo biedrības valdes locekle.
Apbalvojumi: Medaļa „Darba trieciennieks”; Goda raksti par veikto darbu nedzirdīgo biedru audzināšanā, LNS Rēzeknes reģionālās biedrības Goda biedre (no 2005).

LNS Goda biedra nosaukums Veronikai Kazulei piešķirts 2011. gadā.

Latvijas Nedzirdīgo savienības valde izsaka dziļu līdzjūtību ģimenei, tuviniekiem un līdzgaitniekiem. Lai viegla gaita aizsaules ceļos!

 

LNS valde


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas