Search form

01.02.2018

Drukāt

Nedzirdīgie un vājdzirdīgie jaunieši piedalās projektā “PROTI UN DARI!”

Pēc Rīgas domes Labklājības departamenta sadarbības piedāvājuma kopš 2017. gada vasaras Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS) iesaistās projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā Rīgas pašvaldībā.


Projekta “PROTI UN DARI!” mērķis ir attīstīt mērķgrupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, to skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī NVO vai jauniešu centru darbībā.

Šobrīd šajā projektā piedalās 17 nedzirdīgie un vājdzirdīgie jaunieši, ar kuriem strādā divi programmu vadītāji (Ivars Kalniņš un Ārija Medne) un astoņi mentori (Vita Alksne, Arta Birzniece – Siliņa, Sandra Gutāne, Maira Bruže, Krista Blīgzna, Kristaps Legzdiņš, Lilita Logina un Madara Indriksone). Lai strādātu šajā projektā, viņi pērn vasarā izgājuši obligātos apmācību kursus.

Ko dara iesaistītie jaunieši šajā projektā? Viņi šajā projektā var piedalīties līdz 9 mēnešiem un no programmu vadītājiem un mentoriem saņemt dažāda veida atbalstu, ņemot vērā katram izstrādāto pasākumu programmu. Jauniešiem pieejams personīgo mentoru atbalsts, formālās un ikdienas mācības, dalība dažādos pasākumos un aktivitātēs, speciālistu konsultācijas, iepazīšanās ar dažādām profesijām u.c.

Projekta mērķgrupa ir dažāda: jaunieši ar zemu intelektuālās attīstības līmeni; jaunietes – māmiņas; jaunieši, kuriem ir grūtības atrast atbilstošo darbu. Viņu galvenās vēlmes orientētas uz iekļaušanos darba tirgū. Pusgada laikā kopš sākuma iesaistīto jauniešu skaits palielinājies.

Nereti jaunieši pēc skolas beigšanas jūtas atstumti un bez motivācijas kaut ko darīt, sevi pilnveidot utt. Iepriecina, ka ir iejūtīgi mentori, kuri gatavi jauniešiem palīdzēt, izmantojot personīgos resursus, vienkārši parunāties par visu kā draugi.

Protams, ja ir kādas lielākas grūtības, to risināšanā iesaistās LNS Rehabilitācijas centra speciālisti. Jaunieši apmeklēja karjeras veidošanas nodarbības, meitenes – MAKE UP veidošanas un manikīra kursus, un vēl būs arī masieru un citās apmācības. Ikdienā mēs vienmēr priecājamies par katru iniciatīvu, ko realizējuši paši jaunieši.

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, ja tu nestrādā, nemācies, neapgūsti arodu, neesi reģistrējies (NVA) kā bezdarbnieks, nāc un piesakies projektam “PROTI un DARI!”.

Tev būs iespēja apgūt jaunas prasmes un iemaņas, izmantot personīgā mentora palīdzību, saņemt no speciālistiem konsultācijas un noderīgu informāciju zīmju valodā, atrast atbilstošu darbu un veikt vēl daudzas citas interesantas aktivitātes.

Vairāk foto šeit. 

 

Teksts: Ivars Kalniņš
Foto: no personīgā arhīva
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas