Search form

16.03.2018

Drukāt

Pie jums dodas “Kopsolī” marta numurs

Photo

Šoreiz kārtējais mūsu laikraksta numurs veidots Starptautiskās sieviešu dienas noskaņās, lielāku uzmanību veltījot SIEVIETES lomai LNS darbā un tās attīstībā. Un jāteic, ka arī mūs pašus pārsteidza fakti un skaitļi, ko atklāja statistikas apkopojums par šo tēmu.


Pārskatot no Latvijas Pasta saņemto abonentu sarakstu, skaidri redzams, ka pārsvarā šo izdevumu pasūta un tātad lasa sievietes. Paldies  jums par uzticību, un ceram, ka Kopsolī ieskatās arī jūsmāju vīrieši…

Katram, izlasot ievadrakstu “Sievietes – LNS virzītājspēks”, varbūt radīsies savas atšķirīgas pārdomas un spriedumi, atzinumi vai noliegumi, bet fakti un skaitļi bezkaislīgi un nešaubīgi apliecina sievietes svarīgo nozīmi un ikdienas devumu LNS virzībā uz savu galveno mērķu sasniegšanu.

 Par to liecina arī šajā numurā publicētās sieviešu – LNS Goda biedru dzīves gājuma apraksti, oficiālās vēstis, ziņas no biedrībām utt.

Numurā apkopoti materiāli arī no Valmieras un Raiņa skolas, turpinās ieskats nedzirdīgo dzīves vēsturē, publicēts LTV – 2018 piedāvājums ar subtitriem un surdotulkojumu, ir praktiskas ziņas, biedrību pasākumi aprīlī, apsveikumi, sēru vēstis utt.

Lasiet, vērtējiet, iesakiet, rakstiet mums! Nākamais numurs iznāks 20. aprīlī.

 

Vienmēr kopā ar jums: LNS Informācijas nodaļa


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas