Search form

20.04.2018

Drukāt

Kuldīgas biedri realizēs projektu

Photo

Noslēdzies Kurzemes pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu, starpkultūru dialoga un mazākumtautību NVO atbalsta konkurss “Iesaisties Kurzemē!”. To finansē LR Kultūras ministrija un administrē Kurzemes NVO atbalsta centrs.


Konkursā kopumā tika saņemti 40 projektu pieteikumi no 15 Kurzemes novadiem. Finansējumu saņēma 18 projekti 9 Kurzemes pašvaldībās, to starpā arī LNS Kuldīgas reģionālās biedrības projekts “Piederam Latvijai”.

No šiem 18 projektiem 7 bija atbalstāmajā jomā "Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas " (kopā tika iesniegti 23 pieteikumi); 6 jomā "Starpkultūru dialogs" (kopā iesniegti 10 pieteikumi); 5 projekti jomā "Mazākumtautību NVO atbalsts" (kopā iesniegti 7 pieteikumi).

Projektu vērtēšanas komisija 2018. gada 16. aprīlī pieņēma lēmumu atbalstīt Kuldīgas projekta īstenošanu ar samazinātu projekta budžetu – prasīto 1241,97 eiro vietā piešķirot 1000 eiro.

Atbalstītā darbības joma – “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas”.

Projekta īstenošanas periods no 1. jūnija līdz 30. oktobrim.

Projekta “Piederam Latvijai” mērķis ir sekmēt Kuldīgas novada cilvēku ar dzirdes traucējumiem līdzdalību pilsoniskas sabiedrības izveidē, organizējot informatīvus, izglītojošus un izzinošus pasākumus 40 nedzirdīgiem cilvēkiem Kuldīgas reģionālajā biedrībā.

Paredzētas 4 aktivitātes:

1. Pasākums “ Latviešu zīmju valoda – pagātne, tagadne un nākotne” (1. septembris).
2. Informatīvā diena – latviešu zīmju valodā (9. septembris).
3. Pasākums „Mēs runājam zīmēs” (15. septembris).
4. Kuldīgas vecpilsētas ekspedīcija „Objekti, simboli, zīmes” (24. septembris).

 

Zigmārs Ungurs
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas