Search form

24.08.2018

Drukāt

Kopsolī – tas ir stāsts par mūsu dzīvi …

Photo

Katru mēnesi jau vairāk nekā 60 gadu garumā jūs saņemat informāciju par svarīgākajiem LNS notikumiem – par pagājušiem un par gaidāmiem, par mūsu biedru panākumiem, piedzīvojumiem un iespējām dažādās dzīves jomās. Šobrīd ceļā pie jums ir Kopsolī augusta numurs. Ielūkosimies tajā kopīgi!


Pievērsiet uzmanību KS 2. lappusē ievietotajai AFIŠAI par daudzpusīgiem un interesentiem pasākumiem Starptautiskajā nedzirdīgo nedēļā 25. – 29. septembrī. Savlaicīgi ieplānojiet dažādu tikšanos, Atvērto durvju dienas aktivitāšu, lekciju un Lielkoncerta apmeklējumu!

Lasot KS, varam priecāties par mūsu biedriem un darbiniekiem, kuri neatlaidīgi gājuši pa zinību iegūšanas ceļu un sasnieguši savu mērķi – piemēram, beiguši izvēlēto mācību iestādi (rainieši), ieguvuši koledžas diplomus par amatprasmi (tulki) utt. Vairāk – 1. un 8.lpp.

LNS ikdienā paveiktā darba lielais apjoms redzams, iepazīstoties ar oficiālajām vēstīm 3. un 4. lpp.
Mūsu ļaudis regulāri piedalās arī dažādos starptautiskos pieredzes apmaiņas pasākumos ārpus Latvijas, gūstot jaunas radošās idejas un papildinot zināšanas sava darba jomā – 6., 7., 8.lpp.

Vēl, rūpīgi lasot, uzzināsiet, kas notiek biedrībās, ko dara LNS jaunieši, ko vēstī praktiskie padomi un citas publikācijas 9. –12. lpp.

Priecīgu lasīšanu un – uz jaunu tikšanos septembrī! Paldies visiem, kas ar sniegto informāciju piedalās KS satura veidošanā!

 

Ilze Kopmane
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas