Search form

26.09.2018

Drukāt

Atgādinājums par biedru maksu

Photo

Atgādinām mūsu cienījamiem biedriem, ka LNS biedra maksa 2018. gadā ir 6 eiro.


Šie 6 eiro ir jāsamaksā līdz 30. septembrim. Ja nesamaksā, tad līdz 31. decembrim papildus jāmaksā soda nauda 1 eiro.

Bet, ja nesamaksā arī līdz 31. decembrim, tad no nākamā gada 1. janvāra soda nauda jau 2 eiro + biedru nauda 6 eiro = 8 eiro.

Biedri, lūdzu padomājiet, kas labāk: godīgi samaksāt biedru naudu 6 eiro tagad – līdz 30. septembrim vai arī krāt soda naudas?

Pie viena atgādinām: iestāšanās maksa LNS – 1 eiro.

LNS biedra apliecības maksa – 2 eiro.

Par atkārtotu iestāšanos LNS (pēc izstāšanās vai izslēgšanas) jāmaksā 2 eiro + jānomaksā arī biedra maksas parāds, ja tāds palicis.

LNS Goda biedriem, 1. grupas invalīdiem un biedriem, kuriem uz 1. janvāri ir 70 gadu, biedra nauda nav jāmaksā.

Naudu var pārskaitīt uz LNS norēķinu kontu SEB bankā:

LV84UNLA0002001700411,
Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība",
Reģ.Nr.40008000615, bankas kods: UNLALV2X
.

Maksājuma mērķī jāuzrāda, par kādu personu maksāta biedra nauda; periods, par kādu maksā; kurā LNS biedrībā ir biedrs.

 

LNS Informācijas nodaļa
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas