Search form

03.12.2018

Drukāt

ŠODIEN ATZĪMĒJAM STARPTAUTISKO DIENU CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI

Photo

3. decembris ir nozīmīgs datums cilvēktiesību kalendārā (vēsturē) visā pasaulē. Šo dienu 1982. gadā Apvienoto Nāciju Organizācija ir pasludinājusi par Starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti.


ANO izvirzījusi mērķi “sasniegt pilnīgu un vienlīdzīgu cilvēktiesību realizāciju un līdzdalību sabiedrībā cilvēkiem ar invaliditāti”.
Kopš 1994. gada cilvēku ar invaliditāti dienu 3. decembrī atzīmē arī Latvijā. Par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā šodien augstākajā Latvijas lēmējinstitūcijā Saeimā risinājās diskusija “Saeima cilvēkiem ar invaliditāti”.

Tajā piedalījās arī LNS pārstāvji – LNS prezidente Sandra Gerenovska un viceprezidente Brigita Lazda.

Diskusiju rīkoja Saeimas Sociālo un darba lietu komisija un Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO”.

Varat skatīties diskusijas fragmentu video materiālā: http://saeima.lv/lv/galleries/video/7426

Kā risinājās diskusija?

To atklāja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Šogad bija 3 galvenās diskusijas tēmas:

1) “Dzimumu līdztiesība invaliditātes aspektā”;
2) Sievietes ar invaliditāti reproduktīvā veselība”;
3) “Vardarbība pret sievieti ģimenē un institūcijās’.

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece sacīja, ka parlamentam un atbildīgajām institūcijām sadarbībā ar NVO ir jādarbojas tā, lai rastu praktiskas un lietišķas atbildes uz jautājumiem, kuri skar cilvēkus ar invaliditāti, ietverot sievietēm ar invaliditāti aktuālos jautājumus - dzimumu līdztiesību, reproduktīvo veselību un vardarbību ģimenē un institūcijās.

Sociālo un darba lietu komisijas jaunais priekšsēdētājs Andris Skride uzsvēra, ka mums ir jāvirzās uz vienlīdzīgu un iekļaujošu sabiedrību.

Latvijas parlamentā diskusija “Saeima cilvēkiem ar invaliditāti”, atzīmējot Starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti – 3. decembrī, tiek rīkota kopš 2010. gada. Šīs dienas mērķis ir veicināt informētību un izpratni sabiedrībā par invaliditātes jautājumiem, kā arī mobilizēt praktisku atbalstu šiem cilvēkiem.

Neraugoties uz dažādiem šķēršļiem un bieži arī sabiedrības neizpratni, cilvēkiem ar invaliditāti ir jāspēj izdzīvot – mācīties, strādāt, audzināt bērnus, pilnveidoties, baudīt kultūru un arī atpūsties, – kaut arī tas notiek, pārvarot dažādas grūtības.

Starptautiskajā dienā cilvēkiem ar invaliditāti ES Parlamenta Nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Teisena savā konferences ziņojumā ir atzīmējusi :

“Esmu ārkārtīgi priecīga, ka pirms pāris nedēļām Eiropas Parlaments un Padome panāca provizorisku (iepriekšēju) vienošanos, kas būtu jāpabeidz tuvāko nedēļu laikā.

Šī vienošanās atvieglos dzīvi miljoniem eiropiešu ar invaliditāti. Drīzumā viņi varēs izmantot arvien vairāk pieejamu produktu un pakalpojumu, piemēram – mobilie telefoni, datori, e-grāmatas un e-tirdzniecība.

Līdz ar to Eiropas Savienība kļūst par pasaulē lielāko cilvēkiem ar invaliditāti pieejamo produktu un pakalpojumu tirgu. Tādā veidā tiek īstenota Eiropas stratēģija invaliditātes jomā (2010–2020), kuras mērķis ir Eiropa bez šķēršļiem visiem Eiropas iedzīvotājiem.

2018. gadā esam panākuši pārliecinošu progresu, īstenojot ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Visas ES dalībvalstis ir ne tikai vienojušās par Eiropas Pieejamības aktu, bet arī parakstījušas Konvenciju.

Esmu droša, ka turpināsim veidot arvien iekļaujošāku sabiedrību. Soli pa solim mēs īstenojam Eiropas sociālo tiesību pīlāru (balstu) un virzāmies uz taisnīgāku un sociālāku Eiropu ikvienam.”

ES ir vairāk nekā 80 miljonu iedzīvotāju ar dažādu veidu/pakāpju invaliditāti. Produktu un pakalpojumu pieejamība ir priekšnosacījums šo cilvēku vienlīdzīgai un aktīvākai iesaistei sabiedrībā. Šī pieejamība palīdz nodrošināt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi.

 

LNS Informācijas nodaļa
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas