Search form

07.12.2018

Drukāt

Atvadoties uz mūžu

Es tagad aizeju. Uz mūžu? Jā, uz mūžu.

Bet mūžs ir tikai gaismas uzplaiksnījums pirms ausmas,

kad Lielās dienas Saule Mūs atkal savienos ar Mūžību.


2018. gada 5. decembrī mūžībā aizgājusi bij. Rīgas Nedzirdīgo bērnu skolas ilggadīgā direktore VIJA KANIŅA (4.12.1956 – 5.12.2018). Darba gaitas skolā viņa sāka 1980.gadā un pildīja direktores amatu 1991.– 2007. gadā.

Ar pateicību par ieguldījumu nedzirdīgo jaunās paaudzes izglītošanā viņu piemin līdzgaitnieki darbā un bijušie audzēkņi, izsakot līdzjūtību tuviniekiem.


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas