Search form

03.12.2019

Drukāt

3. decembris – Starptautiskā personu ar invaliditāti diena

Photo

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Speciālās plenārsēdes laikā 1992. gada oktobrī tika pieņemta rezolūcija, kas pasludināja katra gada 3. decembri par Starptautisko personu ar invaliditāti dienu.


Kopš tā laika 3. decembris ir Starptautiskā diena cilvēkiem ar invaliditāti - diena, kas atvēlēta viņu cilvēktiesību veicināšanai. Latvijas sabiedrībā pastāvīgi aktuāls ir jautājums, vai pietiekami tiek ievērotas viņu tiesības un vai līdzās nevalstisko organizāciju rūpēm par šiem cilvēkiem pietiekami rūpējas arī valsts.

Pašlaik Eiropas Savienībā ir vairāk nekā 80 miljoni iedzīvotāju ar dažādu pakāpju invaliditāti. Pieejamība ir priekšnosacījums šo cilvēku vienlīdzīgai un aktīvai iesaistei sabiedrībā. 3. decembris ir diena, kad cilvēki visā pasaulē vienojas kopējos pasākumos, lai vēlreiz akcentētu cilvēku ar invaliditāti problēmas un to iespējamos risinājumus.

Paredzams, ka 2020. gadā piektdaļa ES iedzīvotāju būs personas ar invaliditāti. ES un tās dalībvalstis, pamatojoties uz ES Pamattiesību hartu un Līgumu par ES darbību, ir apņēmušās uzlabot personu ar invaliditāti sociālo un ekonomisko stāvokli.

Savukārt ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām nodrošina cilvēku ar invaliditāti veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā. Konvenciju ir parakstījušas visas ES dalībvalstis, arī Latvija.

Starptautiskā personu ar invaliditāti diena gadā ir tikai viena. Bet patiesībā LNS ik dienu strādā un cīnās par cilvēku ar dzirdes invaliditāti interešu aizstāvību. Sasniegumu ir tik daudz, ka tos pat grūti uzskaitīt.

Šajā dienā, 3. decembrī, padomāsim un atcerēsimies visus lielākos mūsu sasniegumus.

 

Zigmārs Ungurs
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas