Search form

17.12.2019

Drukāt

Noslēdzies Rīgas domes atvalstītais projekts "Gads starp diviem simtiem" (foto)

Photo

Šī gada 14. decembrī Rītausmā (Kandavas ielā 27, Rīgā) norisinājās LNS projekta “Gads starp diviem simtiem”, ko finansēja Rīgas domes Labklājības departaments (līgums Nr. DL-19-217-lī) budžeta programmas “Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” ietvaros, 2019. gada noslēguma svētku pasākums.


Projekta ietvaros tika sniegts atbalsts 108 biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS) biedriem, to skaitā Rīgas pilsētā dzīvojošiem 68 nedzirdīgiem cilvēkiem. Projekts nodrošināja iespēju nedzirdīgiem cilvēkiem noklausīties svētku koncertu, būt tā aktīviem dalībniekiem, baudīt svētku pusdienas u.c. aktivitātes.

Projekta ieviešana sekmēja nedzirdīgo cilvēku sociālo vienotību un viņu integrāciju sabiedrībā.

Neliels ieskats pasākuma “Gads starp diviem simtiem” norisē.

Rītausmā 14. decembrī norisinājās gada noslēguma pasākums. Šoreiz vakaru vadīja veseli četri pasākuma vadītāji: Inese Immure, Māra Lasmane, Ainārs Osmanis un Zigmārs Ungurs.

Pēc LNS prezidentes Sandras Gerenovskas uzrunas tika demonstrēta prezentācija par 2019. gada svarīgākajiem LNS notikumiem.
Pasākuma otrajā daļā norisinājās interesantākās lietas – centīgāko biedru apbalvošana un Gada nomināciju ieguvēju godināšana.

LNS prezidente S. Gerenovska vispirms aicināja uz skatuves visu reģionālo biedrību priekšsēdētāju un mākslinieku kopas “Cerība” vadītāju. Par nerimstošu enerģiju, lielisku sadarbību un neizmērojamu ieguldījumu Latvijas Nedzirdīgo savienības attīstībā tika pasniegta LNS Prezidenta pateicība Daugavpils, Kuldīgas, Liepājas, Rēzeknes, Rīgas, Smiltenes, Valmieras, Ventspils reģionālajām biedrībām un mākslinieku kopai “Cerība”.

Par ieguldīto darbu un enerģiju 2019. gadā LNS attīstībā LNS Prezidenta pateicība tika pasniegta arī Genovefai Ņevjadomskai.

Par veiksmīgu līdzšinējo sadarbību un atbalstu Latvijas Nedzirdīgo kopienas kultūras attīstībā LNS Pateicības rakstu pasniedza Dzintrai Kukšai un Danai Kalpiņai – Geidai.

Netika piemirsti arī sadarbības partneri. Par veiksmīgu līdzšinējo sadarbību un atbalstu LNS Pateicības rakstu pasniedza Liepājas pilsētas domes izpilddirektora vietniekam būvniecības jautājumos Didzim Jēriņam, SIA “Bite Latvija” un sarunu festivālam “Lampa”. Balvas neizdevās pasniegt, jo attiecīgo pārstāvju nebija klāt, balvas viņi saņems vēlāk.

Par veiksmīgu līdzšinējo sadarbību un ieguldīto darbu LNS attīstībā LNS Prezidenta pateicība tika pasniegta arī dienas centram „Rītausma” Rītausmas jauniešu deju kolektīvam, Rītausmas vidējās paaudzes deju kolektīvam, LNS Jauniešu centram, SIA „LNS Rehabilitācijas centrs”, SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, SIA „LNS nekustamie īpašumi”.

Par brīvprātīgo darbu 2019. gadā LNS Prezidenta pateicību saņēma ļoti daudzi brīvprātīgie: Agris Gedrovics, Alvis Vestfāls, Anna Martinsone, Armands Felkers, Edīte Brence, Elfa Zariņa, Ervīna Zigrīda Žukauska, Igors Kurzenkovs, Ilona Liniņa, Indulis Pāže, Inese Simsone, Inese Višņakova, Intis Zvirbulis, Jānis Immurs (Valmieras RB), Jānis Slempers, Karīna Pavlova, Karmena Ikauniece, Kristaps Legzdiņš, Lilita Logina, Līga Pauniņa, Madara Indriksone, Mārīte Jegorova, Natālija Felkere, Raitis Rūrāns, Sandra Freimane, Vadims Višņakovs, Velta Kleina, Viktorija Romanova, Vita Alksne, Vladimirs Utreckis.

Tālākajā vakara norisē sākās LNS gada nomināciju pasniegšana. LNS Gada brīvprātīgais 2019 – Karmena Verika Ikauniece.

LNS Gada notikums – LNS sievietes ceļā uz dzimumu vienlīdzību, 8. marta pasākums. Balvu saņēma Elfa Zariņa kā viena no pasākuma organizatorēm.

LNS Gada algotais darbinieks 2019 – Gunta Birnīte.

LNS Gada amatiermākslinieks 2019 – Sergejs Soklakovs.

LNS Gada surdotulks 2019 – Ritma Egle.

LNS Gada aktīvākais jaunietis 2019 – Lilita Logina.

LNS Gada sadarbības partneris 2019 – SIA “Bite Latvija”. LNS Gada draudzīgākā pilsēta nedzirdīgajiem 2019 – Liepāja. LNS Gada pasākums 2019 (te domāts citu organizēts gada pieejamākais pasākums nedzirdīgajiem) – sarunu festivāls “Lampa”. Un, visbeidzot LNS Gada cilvēks 2019 – Arta Birzniece-Siliņa!

Pasākumu kuplināja amatiermākslinieku priekšnesumi. Burbuļu šovu rādīja burvju mākslinieks.

Godam ir aizvadīts vēl viens darbīgs, rezultatīvs LNS gads. Lai Jaunajā 2020. gadā būtu vēl vairāk panākumu un ieguvumu, bet vēlams – ar mazāk sviedriem!

 Vairāk foto šeit.

 Šis raksts ir sagatavots ar Rīgas domes Labklājības departamenta finansiālo atbalstu.
 

 

Zigmārs Ungurs
Foto: Valdis Krauklis, Juris Grundulis, Jānis Immurs, Ruslans Gerenovskis
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas