Search form

19.12.2019

Drukāt

Lasiet “Kopsolī” gada noslēguma numurā!

Photo

Pēdējā 2019. gada avīzes numurā LNS prezidente Sandra Gerenovska vērtē aizvadīto gadu 1.,2. lpp.). Paveikts tiešām daudz, LNS vadība regulāri piedalās augsta līmeņa sapulcēs, apspriedēs ar ministrijām u.c. institūcijām. Tas labi redzams LNS vadības kalendārā (2. lpp.).


Lasītāji paši var 3. lapaspusē pārlūkot LNS gada nozīmīgākos notikumus.

2019. gada noslēguma pasākums un nomināciju ieguvēji – 1.,4. lpp. Ļoti nozīmīgais LNS sasniegums – 18. novembra svētku tulkojums zīmju valodā Liepājā un Kuldīgā aprakstīts 10. un 11. lpp.

Avīzē pieminētas četras balvas. Starptautiskajā personu ar invaliditāti dienā 3. decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā gada balvu cilvēku ar invaliditāti atbalstam godināšanas ceremonijā Tiesībsargs pasniedza balvu un Pateicības rakstu arī Latvijas Nedzirdīgo savienībai (1. lpp.).

Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienā LNS Rehabilitācijas centra tulcei Žanetei Škaparei par nozīmīgu sabiedriskā darba ieguldījumu piešķirta Kuldīgas novada Goda balva (11. lpp.).

Starptautiskajā cilvēku ar invaliditāti dienā Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde pasniedza Pateicības rakstu Daugavpils reģionālajai biedrībai 7.lpp.).

Savukārt peldētājai Zanei Embrektei, viņas trenerei un apkalpojošajai LNSF darbiniecei valdība piešķīrusi naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā (11. lpp.).

Praktiskās ziņas šoreiz par līzinga veidiem un jaunajām ugunsdrošības prasībām (9. lpp.).

Interesantu apceri par valodu Kopsolim uzrakstījusi LNS Goda biedre Līga Bauere (7. lpp.).

Konkursa “LNS – 100” pirmās kārtas jautājumi – 8.lpp. Gaidām atbildes līdz 2. janvārim!

Uz tikšanos 2020. gadā!

Klusus, gaišus, miera pilnus Ziemassvētkus! Rosmi un veiksmi Jaunajā gadā!

 

Zigmārs Ungurs
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas