Search form

Drukāt

Zini savas tiesības - Latvijas Vēstnesis informē zīmju valodā (video)


Latvijas Republikas oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis" sveic Starptautiskajā zīmju valodu dienā ar informatīvu video par savām funkcijām ar tulkojumu zīmju valodā. Izdevums aicina mūs izmantot šo izdevumu!
Sveiciena teksts:
"Šonedēļ par valodām, arī zīmju, 23. septembrī atzīmējām Starptautisko zīmju valodu dienu. Tā ieviesta nesen – vien 2018. gadā –, savukārt šodien, 26. septembrī, svinam Eiropas valodu dienu.
Un, ja par valodām, 2000. gada 1. septembrī stājās spēkā Valsts valodas likums, ar kuru Latvijas valsts apņēmās nodrošināt latviešu zīmju valodas attīstīšanu un lietošanu saziņai ar nedzirdīgajiem cilvēkiem. Likuma pants: https://likumi.lv/ta/id/14740#p3
Kas ir "Latvijas Vēstnesis"? Zini un izmanto!"

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas