Search form

20.01.2021

Drukāt

Mūžībā aizgājusi LNS Goda biedre Jautrīte GROMA

Visa Latvijas Nedzirdīgo savienība skumst – svētdien, 17. janvārī, 72 gadu vecumā pārstāja pukstēt LNS Goda biedres Jautrītes Gromas sirds. Viņa visu savu darba mūžu nostrādājusi LNS sistēmā – kā tulks/diktors, kā metodiķe, kā sociālā darba organizatore.


Jautrīte bija gan protokolists, gan tulks LNS organizētajos pasākumos un LNS kongresos, LNS Rīgas reģionālās biedrības konferencēs, grupu sapulcēs. Bieži, ja bija nepieciešams, bez ierunām, labprātīgi aizvietoja citus darbiniekus.

Jautrīte ienāca LNS un sāka strādāt Rīgas MRU par tulku 1966. gada 31. oktobrī. No 1969. gada viņa bija Rīgas reģionālās biedrības biedrs. Visdažādākajos darbos, arī kā Rīgas Sociālā dienesta pārstāve LNS strādāja līdz pat 2016. gadam.

Palīdzējusi ļoti daudziem LNS biedriem risināt viņu sasāpējušās problēmas, sazināties ar dzirdīgo pasauli, sniegusi informāciju, kas noderīga dzīvē. Kā diktore ierunājusi daudzu drāmas kolektīva izrāžu tekstus.

Ar Jautrītes ziņām savulaik aizsākās nu jau par tradīciju kļuvušie trešdienu informatīvie pasākumi Rītausmā.

Viņa pirmā no LNS biedriem 2009. gadā saņēmusi Rīgas Domes atzinības balvu “Labā zvaigzne”.

2017. gadā par lielu ieguldījumu LNS darbībā, gan strādājot sociālo darbu, nodrošinot pakalpojumu pieejamību nedzirdīgajiem, gan darbojoties nedzirdīgo kultūras vidē, gan Rīgas reģionālās biedrības ietvaros veicinot nedzirdīgo informētību, pārstāvot nedzirdīgo cilvēku intereses Rīgas, Jelgavas, Tukuma, Jūrmalas pašvaldībās, kā arī citās NVO, Jautrītei Gromai tika piešķirts LNS Goda biedra nosaukums.

Kādā intervijā Jautrīte teica: “Par skaistāko un ilgāko darba cēlienu uzskatu darbu Rītausmā, uz turieni mani burtiski vilkšus aizvilka Monika Rublovska un Ilze Kopmane. Dažādie tā laika pasākumi, sarīkojumi, interešu klubi, drāmas kolektīva izrādes – to var saukt par darbu sirdspriekam”.

Jautrīte ar savu sirdsprieku iedvesmoja daudzus. Lai viņai vieglas smiltis, mēs, visi LNS biedri, viņu atcerēsimies kā lielu personību ar gaišu dvēseli!

LNS izsaka dziļu līdzjūtību Jautrītes Gromas tuviniekiem un visiem citiem, kuri skumst!


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas