Search form

01.06.2021

Drukāt

Mūžībā devusies Latvijas Nedzirdīgo savienības Goda biedre Ona Jāņkalne

Photo

31.maijā 90 gadu vecumā mūžībā devusies Latvijas Nedzirdīgo savienības (LNS) Goda biedre Ona Jāņkalne, ilggadīgā LNS Pļaviņu reģionālās biedrības valdes priekšsēdētāja,
 LNB CV locekle un vairāku LNB kongresu delegāte.

Ona Jāņkalne dzimusi 1930. gada 2. septembrī Lietuvā Rokišķiu apriņķī Juodupes pagasta Pruseliu sādžā. Bērnība pagājusi Lietuvā. 
Mācījusies vietējā lauku četrgadīgajā skolā. Pēc dzirdes zaudēšanas mācības turpināja Lietuvas Valsts kurlmēmo institūtā.
2.Pasaules kara laikā ģimene bija spiesta emigrēt uz Latviju. 1949. gada novembrī O. Jāņkalne tika uzņemta Latvijas Nedzirdīgo biedrībā. Pateicoties māsas vīra atbalstam, Ona no kolhoza nokļuva Rīgā.
Latvijas Nedzirdīgo biedrības Centrālajā valdē (CV) Onai uzticēja veikt dažādus darbus. 1965. gada maijā toreizējais CV priekšēdētāja vietnieks Aleksandrs Celms piedāvāja O. Jānkalnei nākt uz Pļaviņu biedrību uzņemties biedrības vadīšanu.
Tajā pašā gadā viņa tika ievēlēta par Pļaviņu nodaļas priekšsēdētāju, un šajā amatā uzticētos pienākumus pildīja līdz aiziešanai pensijā (1988).
O. Jāņkalne šo laiku raksturoja kā raženus, bet grūtus gadus: “Tā kā vēl dzīvojām Jēkabpilī, tad pusgadu nācās ik dienas braukāt no Jēkabpils uz Pļaviņām, jo jaunceltā māja vēl nebija gatava. Abas vecmāmiņas palīdzēja audzināt dēlus.
Biedrības darbā man daudz palīdzēja vīrs Ārijs Grigorovičs. Viņš bija mūsu sienas-avīzes «Mūsu Druva» veidotājs.
Vienlaikus man bija jāpilda arī kluba vadītājas pienākumi. Klubā bija jāorganizē daudz un dažādi pasākumi saskaņā ar darba plāniem. Tika rīkotas ekskursijas uz Lietuvu, Igauniju, lekcijas, mutvārdu žurnāli, pārrunas, informācijas par nedzirdīgo dzīvi u. c.”
Vēlākos gados O. Jāņkalne bija arī Latvijas Nedzirdīgo biedrības CV prezidija locekle.
Par labiem darba rādītājiem apbalvota ar medaļu “Darba trieciennieks”.
LNS Goda biedra nosaukums O. Jāņkalnei piešķirts 1985. gadā.

Paldies Onai Jāņkalnei par lielo ieguldījumu, strādājot pie nedzirdīgo cilvēku problēmu risināšanas un iekļaušanas dzirdīgo sabiedrībā! Lai viņai vieglas smiltis!

Atvadīšanās ceturtdien, 3. jūnijā, plkst.12:00 Pļaviņu kapos.

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem un draugiem.

Latvijas Nedzirdīgo savienības valde

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas