Search form

28.04.2010

Drukāt

Bezmaksas tulki Serbijas galvaspilsētā

Belgradas Nedzirdīgo biedrība sadarbībā ar Serbijas Darba un sociālo lietu ministrijas Personu ar īpašām vajadzībām aizsardzības departamentu, izmantojot budžeta finansējumu, izveidojusi surdotulku bezmaksas servisu.


Pagaidām tas ir ieviests kā pilotprojekts, lai pārliecinātos par tā efektivitāti un nedzirdīgo atsaucību. Bezmaksas serviss paredz, ka surdotulku pakalpojumus Belgradā var izmantot jebkurš nedzirdīgais arī tad, ja viņš nav šīs pilsētas iedzīvotājs.

Surdotulku pakalpojumi ir pieejami nepārtraukti, un pavisam īsā laikā – 3 mēnešos – viņu palīdzību izmantojuši 110 cilvēki. Pašlaik projektā uz pilnu slodzi strādā divi tulki un vēl trīs tiek pieaicināti, ja tas nepieciešams. Projektā iesaistītie tulki palīdz nedzirdīgajiem visdažādākajās situācijās: kārto juridiskus dokumentus tiesās un pie notāra, ir klāt policijā, slimnīcās un poliklīnikās, bankās, skolas vecāku sapulcēs, laulībās un arī beidzamajā gaitā. Tulki palīdz uzrakstīt arī privātu vēstuli, iesniegumu, sazvanās, tulko videosižetus utt.

Šī projekta mērķis ir ne tikai palīdzēt nedzirdīgajiem risināt konkrētus sadzīves problēmas, bet arī apkopot un analizēt informāciju, lai noskaidrotu, kurās dzīves situācijās surdotulki visvairāk nepieciešami un kur būtu vismērķtiecīgāk sniegt valdības finansiālo atbalstu.

Tādējādi nedzirdīgo nākotnes atbalsta veidus noteiks tieši šī pilotprojekta rezultāti. Serbijas valdība vēlas pārliecināties, kā dzirdes invalīdiem sniegt vislielāko palīdzību, un tāpēc cer, ka nedzirdīgie ziņos, kas viņus šajā projektā apmierina un kas vēl būtu maināms.

Lai pēc iespējas vairāk nedzirdīgo uzzinātu par šo pakalpojumu, Belgradas Nedzirdīgo klubā notikušas vairākas informatīvas sapulces. Nedzirdīgo biedrības vadība regulāri tiekas ar valsts Darba un sociālo lietu ministrijas pārstāvjiem, informējot viņus par projekta izpildes gaitu. Ieviešot tulku servisu, serbi izmantoja Ungārijas Zīmju valodas tulku asociācijas pieredzi.

Jau 2010. gada maijā pilotprojekts būs pabeigts, tomēr serbu nedzirdīgie cer, ka izdosies panākt, lai panāktās pozitīvās izmaiņas saglabātos un serviss arī turpmāk tiktu pilnveidots, ņemot vērā iegūto pieredzi, lai tas būtu pieejams visu laiku.

Belgradā dzīvo vairāk nekā 4000 nedzirdīgo un vājdzirdīgo cilvēki, no tiem 1150 ir šīs organizācijas biedri.Sagatavojis: Pēteris Vilisters (pēc Eiropas Nedzirdīgo savienības mājaslapas)


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas