Search form

13.05.2024

Drukāt

Rīgas Ēbelmuižas pamatskola uzņem skolēnus 2024./2025. mācību gadā

Photo


izglītības programmās:

- Speciālās pamatizglītības programmā skolēniem ar dzirdes traucējumiem (kods:21015211);
- Speciālās pamatizglītības programmā skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811);
- Speciālās pamatizglītības programmā skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911);
- Profesionālās pamatizglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi” (kods 22811021).

Dokumentu iesniegšana uzņemšanai skolā
Piesakot izglītojamo skolā, vecāki vai izglītojamā likumiskie pārstāvji  uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:
- skolas direktoram adresētu iesniegumu;
- dokumenta par iepriekš iegūto izglītību kopiju;
- bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);
- izrakstu no stacionārā/ ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapaNr.027/u) pilngadīgam izglītojamajam
- Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par izglītojamajam ar speciālajām vajadzībām atbilstošāko izglītības programmu;
- izglītojamā fotogrāfiju (3x4) personas lietai;

Dokumentus skolēna uzņemšanai skolā  lūdzam iesniegt līdz š.g. 13.jūnijam

Skolas kancelejas darba laiks no plkst. 8.30 - 17.00
Skolas kancelejas tālrunis  67181907,
e-pasts    [email protected]
Skola atrodas Rīgā, Graudu ielā 21.

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas