Search form

17.05.2024

Drukāt

Piešķirts finansējums tematiskajām vārdnīcām un bērnu pasakām zīmju valodā

Photo

Pateicoties politiskās partijas “Apvienotais saraksts” ierosinājumiem, 2024. gada valsts budžetā tika iekļauts papildu finansējums latviešu zīmju valodas attīstībai. Šī gada sākumā LNS noslēdza līgumu ar Labklājības ministriju par līdzekļu piešķiršanu tematisko vārdnīcu un bērnu pasaku videoversiju sagatavošanai.

LNS piešķirtais finansējums ir 20 000 eiro, un tā izlietošanas mērķis ir veicināt latviešu nedzirdīgo zīmju valodas attīstību, pareizas latviešu zīmju valodas apguvi un lietojumu ikdienā, kā arī dažādu profesiju pārstāvju komunikāciju ar cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, nodrošinot viņus ar zīmju valodas apguves materiāliem. Šis projekts paredz sagatavot trīs tematiskās zīmju valodas vārdnīcas videoversijā: “Ceļu satiksme”, “Matemātika un ģeometrija” un “Informācijas tehnoloģijas”, kā arī divas bērnu pasakas zīmju valodā.

Plānotās vārdnīcas un pasakas video formātā būs publicētas www.lns.lv un www.zimjuvaloda.lv. Tās jau šī gada beigās būs pieejamas jebkuram interesentam. Katrā tematiskajā vārdnīcā plānots iekļaut apmēram 200 līdz 300 vārdu, terminu un frāžu zīmju valodā.

Pašlaik projekta ietvaros izveidotā zīmju valodas darba grupa strādā pie latviešu zīmju valodas vārdnīcas “Ceļu satiksme” sagatavošanas. Šo projektu vada LNS viceprezidents Ivars Kalniņš, bet darba grupā piedalās zīmju valodas speciālistes Ilona Liniņa un Agita Intsone, kā arī vairāki tehniskie darbinieki. Katras tematiskās vārdnīcas izveidei tiek piesaistīts attiecīgās tēmas profesionāls konsultants.

Otrā pusgada laikā plānota pasaku videoversiju izveide. Tiks sagatavotas jaunas pasakas zīmju valodā ar ilustrācijām bērniem ar dzirdes traucējumiem. Pasakas paredzētas pirmsskolas izglītības iestādēm un ģimenēm, kurās ir bērni ar dzirdes traucējumiem.

Ivars KalniņšAtpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas