Search form

30.04.2010

Drukāt

Otrā: Kurzemes nedzirdīgo konference Kuldīgā

Photo

24. aprīlī Kuldīgā notika Kurzemes nedzirdīgo konference projekta „XXI gadsimts. Nedzirdība. Līdzdalības evolūcija” ietvaros ar 50 dalībniekiem no Liepājas, Kuldīgas, Ventspils, Talsiem, Saldus, Skrundas, Tukuma un citiem Kurzemes reģioniem. Kurzemes novadā darbojas trīs Latvijas Nedzirdīgo savienības reģionālās biedrības, kuras atrodas Liepājā, Ventspilī un Kuldīgā, kā arī Rīgas reģionālās biedrības Tukuma grupa, kuru biedru kopējais skaits ir 231.


Piedalījās arī Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Viktors Gotfridsons un, protams, pats projekta vadītājs Arnolds Pavlins.

Kuldīgas biedrības vadītājs Juris Ozoliņš nolasīja monitoringa ziņojumu, kas apkopoja un analizēja ziņas no visām 3 Kurzemes biedrībām un Rīgas biedrības Tukuma grupas.

Pēc monitoringa ziņojuma uzstājās Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Viktors Gotfridsons, kurš atzina, ka ir ļoti priecīgs, ka nedzirdīgie noorganizējuši šādu konferenci un par norises vietu izvēlējušies tieši Kuldīgu. Priecīgs arī par to, ka tiek apgūta Eiropas nauda un ar tās palīdzību tiks izremontētas biedrību telpas. Gotfridsons uzsvēra, ka pašvaldība ļoti aktīvi strādā, lai uzlabotu  novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

LNS prezidents un projekta vadītājs A. Pavlins izskaidroja konferences delegātiem projekta būtību, iecerētos pasākumus un citus darāmos darbus.

Biedrību vadītāji un aktīvisti izteica savus priekšlikumus turpmākai darbībai. Piemēram, Gundega Paņko ierosināja noorganizēt novadu kultūras festivālus, līdzīgi kā tagad notiek novadu konferences u.c.

Nobeigumā notika delegātu izvirzīšana republikāniskajai sanāksmei un konferences novērtēšana. Nobeiguma kafijas pauzē varēja noskatīties vietējās dzirdīgo dejotāju grupas priekšnesumus.

Plašāku materiālu par šo konferenci lasiet „Kopsolī” nr.6 (2010.gada aprīlī)
Vairāk foto - galerijā

Teksts un foto: Zigmārs Ungurs
 
_____________________________________________________________________________
Projektu atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas