Search form

20.05.2010

Drukāt

Saeima pieņem jauno invaliditātes likumu

20. maijā Saeima beidzot galīgajā lasījumā pieņēma jauno Invaliditātes likumu.


Jaunais likums saglabā dalījumu trīs invaliditātes grupās. Pirmā invaliditātes grupa (ļoti smaga invaliditāte) tiks piešķirtam, ja darbspēju zaudējums ir 80 – 100 procentu apmērā. Smaga invaliditāte jeb otrā invaliditātes grupa nozīmēs darbspēju zaudējumu 60 - 79 procentu apmērā. Savukārt trešo invaliditātes grupu (mēreni izteikta invaliditāte) varēs noteikt, ja darbspējas zaudētas 25 - 59 procentu apmērā.

Darbspēju zaudējumu procentos noteiks pēc īpašas starptautiski atzītas metodikas. Invaliditāte pēc jaunās sistēmas tiks noteikta, sākot no 2013. gada.

Jauniešiem līdz 18 gadu vecumam invaliditāti noteiks bez iedalījuma grupās.
Personai būs iespējams noteikt arī prognozējamu invaliditāti uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam. Prognozējamu invaliditāti varēs noteikt, ja paredzams, ka bez ārstēšanas, rehabilitācijas un sociālo pakalpojumu saņemšanas funkcionālie ierobežojumi palielināsies un var iestāties invaliditāte.
 
Cilvēkiem ar invaliditāti likums no 2013.gada 1.janvāra paredz tiesības uz valsts apmaksāta asistenta pakalpojumu uz laiku līdz 40 stundām nedēļā, bet cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem būs iespēja saņemt valsts apmaksātu surdotulka palīdzību 10 stundas mēnesī saskarsmes nodrošināšanai. 
 
Savukārt asistenta atbalsts izglītības iestādēs būs pieejams no 2012.gada 1.septembra.

Mācību vajadzībām –  profesionālās vai augstākās izglītības iegūšanai – valsts dzirdes invalīdiem no nākamā gada 1.septembra apmaksās surdotulka pakalpojumus līdz 480 akadēmisko stundu apjomam viena gada laikā.

Likumprojekts paredz arī 1. un 2.grupas invalīdiem, bērniem ar invaliditāti un viņu pavadoņiem tiesības bez maksas braukt sabiedriskajā transportā.

Bērniem, kuriem invaliditāte noteikta pirmreizēji, kā arī šo bērnu vecākiem likums ar tā spēkā stāšanās brīdi paredz iespēju saņemt valsts apmaksātas psihologa konsultācijas.
 
Jaunais invaliditātes likums stāsies spēkā 2011. gada 1.janvārī.
  
Teksts: Zigmārs Ungurs

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas