Search form

26.05.2010

Drukāt

Seminārs uz kuģa ceļā uz Stokholmu

Photo

LNS projekta „XXI gadsimts. Nedzirdība. Līdzdalības evolūcija” ietvaros 19. – 20. maijā uz Rīga – Stokholmas prāmja notika nedzirdības ekspertu kolokvijs „XXI gadsimts. Nedzirdība. Integrācijas iespēju evolūcija”. Šajā pasākumā piedalījās 23 LNS Domes pārstāvji.


Kolokvija nodarbības vadīja Brigita Aldersone, Edgars Vorslovs, Māra Lasmane un Ivars Kalniņš. Tēmas bija aktuālas kā, piemēram, informācijas pieejamība nedzirdīgajiem, nedzirdība un nanotehnoloģijas, nedzirdīgo cilvēku aktivitātes un viņu uzticēšanās līmenis saskarsmē ar dzirdīgajiem, nedzirdīgo un LNS evolūcija Eiropas skatījumā.

Pirmajā vakarā prāmja konferenču zālē savu tēmu „LNS integrācijas evolūcija EUD sistēmā” prezentēja Ivars Kalniņš, sniedzot plašus statistikas datus arī par citām Eiropas nedzirdīgo asociācijām, kā arī informāciju par to darbību.

Pēc tam Brigita Aldersone vadīja nodarbību par tēmu „Zema nedzirdīgo aktivitāte un uzticēšanās dzirdīgo sabiedrībai, attālināšanās no publiskās pārvaldes”. Viņa analizēja sabiedrībā pastāvošos priekšstatus par nedzirdīgo integrācijas būtību, dzirdīgo un nedzirdīgo stereotipiem, nedzirdīgo zemās aktivitātes cēloņiem u.c.

Nodarbību ietvaros risinājās plašas diskusijas, kā risināt minētās problēmas, izteikt un īstenot jaunas idejas un veiksmīgāk strādāt kopumā.

Bet otrajā dienā Edgars Vorslovs nolasīja lekciju „Inovatīvas prakses piemēri nedzirdīgo pilnvērtīgai integrācijai, nepietiekama informētība par LNS darbību”, kurā sistematizēja informācijas nepietiekamības problēmas un sniedza dažus inovāciju piemērus, kā izmantot informāciju, kas pieejama dažādos interneta portālos.
 
Pēc tam nodarbību „Nedzirdība un nanotehnoloģijas” vadīja Māra Lasmane. Tajā viņa sniedza informāciju par nanotehnoloģiju nozīmību un attīstību mūsdienās, par dzirdes zuduma aspektiem un kohleāro implantu izmantošanu dzirdes kompensēšanai, aplūkojot arī to negatīvās sekas.

Arī pēc šīm nodarbībām izvērsās aktīvas diskusijas. Piemēram, kā nedzirdīgajiem būtu labāk nodrošināt pilnvērtīgas informācijas iegūšanu, kohleāro implantu vietā izmantojot digitālos dzirdes aparātus (bez ķirurģiskās iejaukšanās).

Kolokvija dalībniekiem lekciju starplaikā bija iespēja gida pavadījumā doties ekskursijā pa Stokholmu.
 


Vairāk foto – galerijā.

Teksts: Ivars Kalniņš
Foto: Valdis Krauklis

 

_____________________________________________________________________________
Šis materiāls ir veidots Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par tā saturu atbild materiāla autors Ivars Kalniņš

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas