Search form

14.06.2010

Drukāt

Valmieras skolu beidz rekordliels skolēnu skaits

12. jūnijā Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātpamatskolu – attīstības centru pabeidza rekordliels skaits – 32 skolēni.


Apliecību par pamata izglītību saņēma pēdējā klase – 11., kas pamata mācību programmu apguva vienpadsmit gados un pirmie skolēni (10. b, 10.c  un 10. d klase), kas to apguva desmit gados. 11. klases skolēni saņēma arī apliecību par profesionālo pamatizglītību – zēni galdnieka, meitenes – šuvējas kvalifikāciju.  

Valmieras Vājdzirdīgo skolas 45. izlaidums notika ārā, skolas pagalmā, nu gluži kā amerikāņu filmās, kurās var redzēt kāzu ceremoniju: vienā pusē sēdēja absolventi skaistos krāsainos tērpos, otrā pusē – pedagogi, kā arī radi, draugi un citi apsveicēji, savukārt centrā – skolas vadība. Pie tam katra absolventa apsveikšanu pavadīja dzīvā mūzika. Absolventi izpildīja melodeklamācijas un izteica laba vēlējumus skolai mikrofonā.

Katram skolas beidzējam klases skolotājas veltīja īpašus vārdus, viņu raksturojot.

Skolā ir tradīcija izlaidumā labākajiem absolventiem parakstīties skolas goda grāmatā. Un šoreiz tie ir Jānis Grenevics (par labiem sasniegumiem mācībās, aktīvu un apzinīgu sabiedrisko darbu), Ādolfs Kristapsons (par labiem sasniegumiem mācībās, radošu sabiedrisko darbu) un Toms Lasmanis (par labiem sasniegumiem sportā).

Noslēgumā direktors Andris Tauriņš atzīmēja, ka absolventi ir dažādi: ir tādi, kas nobrieduši dzīvei, un tādi, kuriem vēl vajadzētu mācīties, un novēlēja viņiem izturēt nākamos pārbaudījumus un prast pieņemt katram savu lēmumu. 

Izlaidums, kas ilga divas stundas, beidzās ar kopdziedāšanu „Še, kur līgo priežu meži”, kas jau vairākus gadus ir skolas tradīcija.

Kādas izjūtas ir skolas direktoram A. Tauriņam, vienā gadā palaižot dzīvē tik daudz skolēnu? „Jokainas. Ļoti jauni beidza. Un vienā reizē beidza viena ceturtā daļa skolēnu – 32 no 140. Bet dzīve jau nestāv uz vietas. No jaunā mācību gada piedāvāsim vidusskolas programmu ar profesionālo ievirzi. Skolēni to apgūs trīs gadus, mācoties dienas nodaļā. Valsts skolēniem apmaksās arī internātu un ēšanu. Skolēniem piedāvāsim ievirzi divas profesijās – telpu apdares darbi (sadarbībā ar Vidzemes profesionālo izglītības centru) un vizuālā komunikācija (sadarbībā ar Valmieras mākslas vidusskolu) – reklāmas dizaina profesija. Jau deviņi šāgada absolventi izteikuši vēlmi mācīties vidusskolas programmā. No 14. jūnija sāksies uzņemšana jaunajā mācību programmā.
 Līdz ar jaunās mācību programmas ieviešanu būs jāmaina arī skolas nosaukums. To izdomāt nav viegli, tādēļ ceram, ka sabiedrība mums palīdzēs, izvēloties kādu no piedāvātajiem nosaukumiem interaktīvajā aptaujā Valmieras pašvaldības mājaslapā.
Kā jaunumu varu minēt arī to, ka skolā tiks atvērta otra bērnudārza grupa.’’

Vairāk par izlaidumu ‘’Kopsolī’’ jūlija numurā.
 

10. b klase
1. rindā no kreisās: Māra Kursīte, Anita Grahoļska, skolotājas Baiba Sedlova un Sandra Skabe, Anita Zdanovska, Katrīna Ciekure.
2. rindā no kreisās: Ādolfs Kristapsons, Jānis Beitiks, Kārlis Platacis, Māris Jaunzems, Marģers Krūziņš un Artis Gobiņš.


10. d klase
1. rindā no kreisās:
Sintija Kārkliņa, Ilze Pole, Annija Vestfāle, Kristīne Jermoloviča un Inta Hartmane.
2. rindā no kreisās: Alvis Vestfāls, skolotāja Ruta Paegle, skolotāja Ruta Ulme un Jānis Grenevics.
3. rindā no kreisās: Denis Trusovs, Dailis Grīnliņš, Kristaps Ķikurs un Arvis Vocišs.


11.klase
1. rindā no kreisās:
Lāsma Vorslova, skolotāja Ita Zalte, skolotāja Ilona Berkolde, Madara Birmane un Dagne Rubina.
2. rindā no kreisās: Andis Dubrovskis, Mārtiņš Grinšpons un Mairis Birmanis.
3. rindā no kreisās: Aigars Skride, Toms Lasmanis, Māris Dudašs un Jānis Skudra.

Fotogrāfijas no izlaiduma – fotogalerijā.

Teksts un foto: Inese Immure

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas