Search form

27.10.2010

Drukāt

Fakti, foto un video no Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra 135 gadu jubilejas pasākuma un 8. absolventu salidojuma (video)

23. oktobrī Valmieras Drāmas teātrī ar savu krāšņumu izcēlās Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra 135 gadu jubilejas svinīgais pasākums, vienlaikus arī 8. absolventu salidojums.


„Ir rudens, skolas laiks, krīt lapas un ziedi salnā, deg pīlādži. Un mēs esam kopā savējie – pulcējušies skolas lielajos svētkos. Plūst nebeidzamos laiku lokos mīlestības spēks… Mēs esam kopā – savējie! Un iemirdzēsies šie 135 gadi atmiņās, dziesmās un dejās. Savējie sapratīs,” – ar šādiem vārdiem sākās grandiozais notikums.

Jubilejas sarīkojumu atklāja skolas direktors Andris Tauriņš. Pēc viņa uzrunas uz skatuves varēja vērot skolēnu improvizācijas uzvedumu par skolas vēsturi un tās dzīvi gadu ritumā. Tad sekoja skolēnu melodeklamācija „Krāsainie sapņi”. Uzstājās arī Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolas integratīvā grupa „Alias” ar emocionālo uzvedumu „Pieklauvē”. Deju soļus raisīja Valmieras kultūras centra deju kolektīvs „Agrā rūsa” un LNS KC „Rītausma” deju trupa. Apsveikuma dziesmu nodziedāja skolas pedagogu ansamblis.

Svētku reizi ar savu klātbūtni pagodināja skolas patronese Lilita Zatleres kundze. Tika nolasītas apsveikuma vēstules arī no Izglītības ministres Tatjanas Koķes un Krievijas Izglītības akadēmijas Korekcijas pedagoģijas institūta zinātniskās padomes. Īpašs brīdis bija, kad uz skatuves uznāca iepriekšējais Valmieras skolas direktors Vilnis Andersons. Viņu godinot, klātesošie piecēlās kājās. Bijušais direktors atcerējās savu laiku šajā skolā un aicināja ikvienu: „Turi mūsu skolu augstā godā.” Skolu sveica arī ilggadējās vēstures skolotājas mūžībā aizgājušās Hermīnes Kļaviņas dzīvesbiedrs Jānis Kļaviņš.


 

Apsveikumu bija daudz: no Somijas Mikeli skolas, Valmieras pašvaldības, LNS, Vājdzirdīgo asociācijas, LNS Valmieras biedrības, dažādām izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām u.c.

Noslēdzot svinīgo aktu, tika skandēta kopīgā dziesma „Še, kur līgo priežu meži”. Pēc tam absolventi, viesi un pedagogi devās uz Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra ēku, kur viesiem un pedagogiem notika pieņemšana pie skolas direktora, bet absolventiem – vakara pasēdēšana savās klasēs un balle līdz rītausmai.

Par šo notikumu plašāk novembra „Kopsolī” numurā.Vairāk foto - galerijā.

 

Teksts: Ivars Kalniņš
Foto: Ivars Bivalovs un Santa Kesenfelde
Video: Santa Kesenfelde

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas